ספר הנוטריון - עו"ד ונוטריון יונה דה-לוי
מאת: בעריכת: עו"ד יונה דה-לוי

הספר מסייע לנוטריון לנהל את רשומותיו בהתאם לדרישות הדין הנוטריוני. הספר מכיל גם את "פנקס הצוואות" ואת "פנקס הכנסה/הוצאה" שעל הנוטריון לנהל - כולם בכריכה אחת. במקום שהנוטריון יטרח להכין בעצמו את הספר - הרישום ואת הפנקסים הנ"ל - הפיקה החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין את "ספר הנוטריון", ספר הנחוץ לכל נוטריון, שיקל עליו לנהל את רשומותיו. ספר חובה לכל נוטריון.
₪ 200.00 200.0 ILS
ספר מישאל חשין
אסופת מאמרים פרי עטם של שופטים בעבר ובהווה וחוקרים מהאקדמיה לרגל פרישתו של כבוד המישנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט מישאל חשין. עורכי הספר הם הנשיא (בדימוס) פרופ' אהרן ברק, השופט (בדימוס) פרופ' יצחק זמיר והשופט ד"ר יגאל מרזל. המאמרים שבספר נוגעים במגוון רחב של תחומי משפט - משפט חוקתי, דיני נזיקין, משפט מנהלי, אתיקה שיפוטית, משפט פלילי, דיני חוזים, בוררות ועוד.
₪ 323.93 323.93 ILS
עבירות השוחד - אבן חן
עבירות השוחד מאת ד"ר מאור אבן חן

עבירת השוחד היא העבירה החמורה ביותר בקבוצת העבירות שעניינן שחיתות. מאז ומתמיד נתפש השוחד כפעולה אסורה הפוגעת בחברה וההורסת כל חלקה טובה בשירות הציבורי. עבירות השוחד מגבשות קבוצה של עבירות נפרדות. כל עבירה בנפרד וכל העבירות יחד נועדו להגן מפני חלופות שונות של פגיעה בערכים החיוניים המוגנים על ידי האיסור הפלילי. ספר זה נועד לסייע למשפטן המעוניין בכך לבחון בפירוט את יסודותיהן של עבירות השוחד השונות, את החקיקה הרלוונטית ואת ההלכות המשפטיות העיקריות שנקבעו במרוצת השנים בנוגע לעבירות אלה. כל עבירה זוכה להתייחסות בפרק נפרד הבוחן את יסודות העבירה, את התפתחותה, את ההלכות שנקבעו לגביה ואת הסוגיות המשפטיות הייחודיות לה. לאורך הספר נסקרות סוגיות משפטיות שונות בתחום המשפט הפלילי באופן כללי, לרבות ניתוח כלכלי והתנהגותי של אותן סוגיות. הדיון בספר מתמקד בעיקר בהיבטים המעשיים העשויים לסייע במידת האפשר בעת ההתמודדות עם שאלות בתחום עבירות השוחד. עם זאת, הספר מציג גם את ההיבטים התיאורטיים של עבירות השוחד השונות, העשויים להשפיע באופן מהותי גם על ההיבט המעשי. ד"ר מאור אבן חן הוא פרקליט בכיר בפרקליטות המדינה, העוסק באכיפתן של עבירות פליליות-כלכליות. בד בבד משמש ד"ר אבן חן כמרצה מן החוץ במרכז הבינתחומי בהרצליה ובאוניברסיטת בר אילן ומלמד, בין היתר, את הקורסים בנושאי עבירות הצווארון הלבן, סדר הדין הפלילי ודיני ניירות הערך.
בספר כ-500 עמודים (מהדורת 2017)
₪ 410.26 410.26 ILS
על דיני הסמכות של בתי המשפט בעניינים אזרחיים - עו"ד משה קשת
מאת: עו"ד משה קשת

ראה אור ספרו החדש של המלומד עו"ד משה קשה בנושא דיני הסמכות של בתי המשפט בעניינים אזרחיים. סמכותו של בית משפט אזרחי היא הבסיס לפעילותו. ערכאה שיפוטית רשאית לדון רק בעניינים שהוקנו לה. בטרם יוגש הליך משפטי, יש לברר לאיזו ערכאה ניתן להגישו. ספר זה דן באופן מקיף בסוגיית הסמכות על היבטיה השונים: מהותה של סמכות; סוגי סמכויות- עניינית, מקומית ובינלאומית; התפלגות סמכות שיפוט; ועוד. בפרקי הספר מתוארת גם התפתחותם של הדינים השונים. המחבר הוא מומחה בסדר דין אזרחי. "המחבר, עו"ד משה קשת, שידו רבה לו בנושא ה"זכויות הדיוניות" מצביע בספרו על ההיבטים השונים של הדיבור "סמכות" עניינית בינלאומית ומקומית... הספר מציג בצורה מלאה ומעודכנת את המצב המשפטי הקיים בנושא הסמכות בעניינים אזרחיים על כל היבטיו, ונותן בידי המשפטנים, עורכי דין ואנשי אקדמיה, מכשיר חשוב שבו יוכלו להיעזר בעבודתם היומיומית, ועל כך ראוי הוא שיבוא על הברכה". ד"ר שלמה לוין, המשנה לנשיא בית המשפט העליון (בדימוס).

בספר כ500 עמודים, כולל מפתחות (מהדורת 2015).
₪ 666.67 666.67 ILS
על הספק הסביר- סוגיות נבחרות, מהדורה שנייה - מיכה לינדנשטראוס
מאת: מיכה לינדנשטראוס

מהדורה שנייה, מפורטת ומעודכנת של הספר, מפרי עטו של הנשיא (בדימוס) של בית המשפט המחוזי בחיפה, השופט מיכה לינדנשטראוס. המהדורה השנייה מרחיבה בנושאים שונים וביניהם: בית המשפט "המדבר בשני קולות", ראיות נסיבתיות בהתייחס לספק הסביר, חוות דעת סותרת של מומחים בנושאי אי שפיות הדעת, תשלום הוצאות ההגנה לנאשם שזוכה, מידת ההוכחה בערעור אזרחי לשם פסילת בחירות, הספק הסביר במינויים פוליטיים-מפלגתיים וגם הסוגיה המעניינת: האם דעת מיעוט בהרכבים פליליים מצביעה על ספק סביר. פרק חדש, הנכלל במהדורה זו, עניינו בבדיקת הדנ"א כראיה נסיבתית-קבילה בסוגיית "הספק הסביר". בספר מתייחס המחבר גם לסוגיית המאבק בשחיתות הציבורית. המאבק למען טוהר המידות נעשה נוקב יותר, חד יותר ומשמעותי בכללותו, בפעילותם של הגופים האמונים על אכיפת החוק: משטרת ישראל, היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה ומשרד מבקר המדינה. כל אחד על פי דרכו, כל אחד על פי מיטב שיקוליו.
בספר 412 עמודים (מהדורת 2009).
₪ 345.30 345.3 ILS
פירוק חברות - כרך א' + ב' - צפורה כהן
מאת: פרופ' צפורה כהן

זוהי מהדורה שנייה של הספר "פירוק חברות" שיצא לאור בשנת 2000. המהדורה השנייה כוללת את השינויים שחלו מאז בכל הנוגע לסוגיות של דיני פירוק, הן בישראל והן במדינות אחרות.

הספר עוסק בהרחבה בסוגיות השונות של פירוק חברות: פירוק מרצון, פירוק בידי בית משפט, עילות הפירוק, הגורמים הזכאים לבקש פירוק, שיקול דעתו של בית המשפט, הליכי הפירוק, האורגנים המוסמכים לפעול בפירוק, השפעת הפירוק על הגורמים השונים, מסת הנכסים בפירוק וחלוקתה ותביעות מיוחדות נגד נושאי משרה. נוסף לניתוח הדין הקיים, כולל הספר משפט השוואתי רחב, מעלה שאלות שטרם זכו לדיון ולהכרעה ומציע שינויים לדין הנוהג.

הספר הוא רחב היקף ומכיל למעלה מ-1000 עמודים, המחולקים לשני כרכים, לנוחות העיון והקריאה. הוא מלווה במפתחות מפורטים – מפתחות חקיקה, פסיקה וספרות, ובמפתח עניינים – המופיעים בכרך השני של הספר.
₪ 1,004.27 1004.27 ILS
קיזוז חיובים - פרופ' שלום לרנר
מאת: פרופ' שלום לרנר

זהו הספר היחיד בארץ שמוקדש לנושא הקיזוז, והוא בגדר ספר חובה לכל עורכי הדין העוסקים במשפט אזרחי ובמשפט מסחרי, ובמיוחד - לאלה המתמחים בבנקאות ובחדלות פירעון. הספר מקיף קשת רחבה של סוגיות, כגון: קיזוז מול צדדים שלישיים, קיזוז הסכמי מול קיזוז מכוח הדין, קיזוז חשבונות בנק, קיזוז והתיישנות, היחס בין קיזוז לבית תביעה שכנגד, ועוד. שער מיוחד מוקדש לקיזוז שעה שאחד הצדדים הוא חדל פירעון, נושא אשר מוסדר בסעיף 74 לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), התש"ם-1980, והמחבר דן בהרחבה ביסודותיו השונים של סעיף זה. שער זה דן במצבים שונים של חדלות פירעון, כגון: כינוס נכסים מטעם בעל שעבוד צף, פירוק זמני והקפאת הליכים. פרקים נוספים עוסקים בתוקפם של הסכמי קיזוז בעת חדלות פירעון, ביחס בין קיזוז להעדפה במרמה, בעימות בין קיזוז לבין שעבודים קבועים וצפים, ובדין הקיזוז בעסקאות נגזרים.
בספר 350 עמודים (מהדורת 2009).

₪ 561.54 561.54 ILS
רשלנות מקצועית של עו"ד - עו"ד אלי הלם
מאת: אלי הלם

עורכי דין חייבים ברמה מקצועית גבוהה תוך שמירה על חובות אמון ללקוח, לצדדים שלישיים, ולבית המשפט עצמו. בנוסף, כפוף עורך הדין לדין הכללי ובפרט לדין המשמעתי והנזיקי, הכופים עליו סטנדרט התנהגות קפדני. בתוך סבך נאמנויות וחובות לא פשוט זה נדרש עורך הדין לכלכל את צעדיו בזהירות. עליו להישמר שלא להתרשל בעסקת המקרקעין שהוא מלווה, בייצוג הלקוח בבית משפט, בתפקידו כמפרק או ככונס נכסים, ולא רק כלפי לקוחו שלו אלא גם כלפי צדדים שלישיים העלולים להיפגע. הספר משמש מעין "מורה נבוכים" לעורך הדין בתחום הרשלנות המקצועית. הספר מתמקד, בראש ובראשונה, ברשלנות מקצועית של עורכי דין בתחום המקרקעין, הספר בוחן, בנוסף, את חובות האמון והמיומנות הן באשר לניהול ההליך המשפטי והן באשר לפעילות שמחוץ לכותלי בית המשפט, לרבות האחריות כלפי צדדים שלישיים. סוגיות אלה זוכות לדיון נרחב, תוך הבאת עשרות רבות של דוגמאות מהפסיקה בארץ וברחבי העולם. הספר הוא ספר עזר מועיל לכל עורך דין בפעילותו השוטפת והוא בוודאי ספר חובה לאלה שתובעים או נתבעים בתביעות בשל רשלנות מקצועית.

בספר כ 350 עמודים, כולל מפתחות (מהדורת 2017).
₪ 247.86 247.86 ILS
דיני משפחה - כרך א' - ד"ר שרשבסקי, פרופ' קורינאלדי
מאת ד"ר בנציון שרשבסקי, פרופ' מיכאל קורינאלדי

ספרו הנודע של שופט בית המשפט העליון, ד"ר בנציון שרשבסקי ז"ל, דיני משפחה, זוכה עתה למהדורה חדשה, מורחבת ומעודכנת (שני כרכים, כ-1,350 עמ'). המהדורה החדשה נערכה בידי פרופ' מיכאל קורינאלדי, מן המומחים באקדמיה ובפרקטיקה בתחום דיני משפחה וירושה. קורינאלדי מוסיף פרקים וחידושים מפרי עטו לתיאור ההתפתחות המשפטית-ההלכתית-החברתית הדינמית לאור חידושי החקיקה והפסיקה בעידן בית המשפט למשפחה (משנת 1995 ועד היום). ייחודה של היצירה החדשה, המשלבת את התיאוריה האקדמית עם חיי המעשה, הופך אותה למורה דרך מקיף ול-Text-book  לכל העוסקים בתחום דיני המשפחה.
כרך א' (שכבר ראה אור בשנת 2015) כולל מושגי יסוד ודיני סטטוס וכן  את דיני הנישואין ותוצאותיהם, האישיות והממוניות, לרבות יחסי ממון בין בני זוג, חידושים בדיני המזונות, והתרה רבנית של נישואין אזרחיים.
כרך ב' (התשע"ז) פותח בדיני הגירושין ותוצאותיהם, ומביא חידושים בדרכי אכיפת פסקי דין לגירושין והתייחסות ל"פסק רבנו ירוחם" כמפתח לפסקי גירושין. בהמשכו של כרך ב' מפורטים דיני הורים וילדים, תוך התייחסות להצעותיה של ועדת שניט, כגון בעניין האחריות ההורית המשותפת; אימוץ ילדים; הורות טכנולוגית. כן נדונה הרפורמה בדיני אפוטרופסות (החוק החדש מחודש מארס 2016), שבה נתקבלו שני מוסדות חדשים כתחליפים לאפוטרופסות: האחד, "ייפוי כוח מתמשך" (הדומה לצוואה מחיים living will), השני, "תומך בקבלת החלטות". כמו כן סוכמו, בליווי ביקורת, התחליפים לנישואין הדתיים (ידועים בציבור וברית זוגיות) – הכול בליווי נספחים ומפתחות מקיפים של שני הכרכים
₪ 649.57 649.57 ILS
מהפכת הבוררות - ד״ר עו״ד גדעון פישר
בראי הבוררות המסחרית הבינלאומית
מאת: ד״ר עו״ד גדעון פישר

עו"ד ד"ר גדעון פישר הציג בעבר - במאמרים שפירסם בחו"ל - את דיני הבוררות בישראל, לנוכח הוראות חוק הבוררות התשכ"ח-1968.
בפרסומיו אלה, שראו אור באנגלית, הוא ניסה "לחבב" את הבוררות הישראלית על הזרים המתעניינים בישראל, ככל שאלה מתכוונים להשקיע בארץ, או להיות מעורבים עם חברות ישראליות... בכך הוא
תרם לפיתוח עסקי ניכר והביא למודעות של הזרים לשיטת המשפט הישראלי… לאחר מכן עבר עו"ד ד"ר גדעון פישר - במאמרים ובספר שפרסם בעברית - להצגת מוסד הבוררות בפני הישראלים שלא גילו עד אז התלהבות מבוררות.

עתה, בספר המקיף שלפנינו, עו"ד ד"ר גדעון פישר "סוגר מעגל". הוא חש, כנראה, שהזמן בשל להביא בפני הקהל הישראלי לא רק את יתרונות הבוררות על פני הדין הקיים, אלא גם את הצורך בשינוי. זאת הוא עושה בנימוס ובחן על דרך של הצגת תולדות חוק הבוררות והצעת תיקונים למגרעות שבחוק. בהנמקותיו הוא מפנה למשפט משווה רב מארה"ב ומאירופה, כיד בקיאותו הטובה. ניתוח זה שלו יש בו יסוד אנליטי אקדמי מעמיק מחד גיסא ומאידך גיסא הוא יכול לתרום להיבט הפרקטי של עורכי הדין העוסקים בדיני בוררות ולהעשירם באסמכתאות רבות מחו"ל.
זאת ועוד - אחרת. עו"ד ד"ר גדעון פישר סוקר בספרו החדש את תולדות הבוררות בעולם… ושיטות אלטרנטיביות ליישוב סכסוכים.

ד״ר עו״ד גדעון פישר הינו מוסמך למשפטים בהצטיינות מאוניברסיטת קיימברידג', עוסק רבות בליטיגציה מסחרית מורכבת ובייצוג ובניהול בוררויות בינלאומיות, הן בין גופים עסקיים והן בינם לבין ישויות מדינתיות. כיהן כחבר וכשופט מטעם ישראל בהנהלת בית-הדין לבוררות בינלאומית של לשכת הסחר הבינלאומית בפריז (ICC) וכיו"ר ועדת הבוררות הבינלאומית, ICC ישראל, והינו יו"ר הפורום ליחסים בינלאומיים של לשכת עורכי הדין בישראל, ונשיא אגודת בוגרי קיימברידג' בישראל.

אספקה: בקרוב
₪ 384.62 384.62 ILS
טובה חכמה מפנינים - אברהם דיין
פתגמים מארון הספרים היהודי
מאת: אברהם דיין

"טובה חכמה מפנינים" הוא ספר ייחודי המאגד בתוכו יותר מ-1,600 פתגמי חכמה שמקורם ב"ארון הספרים היהודי לדורותיו": מקרא, תלמוד, מדרשים, ספרות ימי הביניים ועוד. הספר כולל תרגום לאנגלית של כל הפתגמים, כמו גם את המקור המדוייק וציטוט מההקשר המקורי בו הם מופיעים. כל הפתגמים ערוכים לפי מגוון רחב של נושאים. כלי העזר ייחודי לעורכי הדין המעוניינים לעטר כתבי טענות בציטוטים רלוונטיים מחכמת הדורות.
מחבר הספר, עו"ד אברהם דיין, חוקר מקרא ואוטודידקט החוקר את עולם הביטויים והפתגמים. סיפרו הקודם "ניב שפה" עוסק בביטויים ומטבעות לשון שמקורם בתנ"ך וגלגולם בספרות העברית החדשה.
₪ 68.38 68.38 ILS