הכנס השנתי של מיסוי מקרקעין
"צמצום התחום האפור"
15/09/2022

צילום: חיים בכר

תחום מיסוי הנדל"ן הינו אחד מתחומי המיסוי המשמעותיים ביותר בכלכלה בישראל ובעולם והינו מרכיב מרכזי ביכולת מימוש פיתוח אורבני וכפרי ,פיתוח וקידום תעשייה פיתוח הפריפריה כמו גם התחדשות אורבנית וקידום ופיתוח הסביבה .
חוקי מיסוי נדל"ן ובעיקר המורכבות והאתגר המקצועי בפרשנותם אל מול הצורך בהפיכתם לכלי מעצים וממנף ולא גורם מונע ומעכב התפתחות וקידום זהו אתגר שבעטיו התכנסנו כאן היום.
לכנס זה חשיבות גדולה בליבון הנושא הבאתו לקדמת הבמה ,ייצור שיח וסיעור מוחות ,בחינת ושבירת פרדיגמות ובעיקר יצירת שפה , הבנה שירתמו אותו לצמיחה ופיתוח.
בתקופה האחרונה אנו עדים ליחסים מורכבים בין רשות המיסים והנישומים , יש יגידו שהרשות אמצה גישה לוחמנית משהו. אחרת , איך נוכל להתייחס לפסק הדין שניתן זה לא מכבר בעליון בעניין קביעת הרשות לפיה חברות קבלניות ישלמו מס רכישה גם על דמי הפיתוח העתידיים. הדיון הגיע לעליון אחרי שהרשות נדחתה ב 3 ערכאות קודמות מה שלא עצר הבאת הנושא בפני העליון שבסופו של דבר פסק כמו הערכאות שלפניו – סוגייה זו בפני עצמה שווה שיושקע בה מאמץ ויבוצע שיח מקצועי במשמעות הרחבה שלה בנושא מדיניות הרשות , תפקידה והשפעתה כמרכיב משמעותי בפיתוח הכלכלה.
הכנס הוא פרי שיתוף פעולה בין "ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין " ,עורך הדין אבי בקר הפועל נמרצות מזה שנים רבות לצמצום התחום האפור בפרשנויות החוק ועו"ד יוסי אלישע יו"ר ועדת המיסוי בלשכת עורכי הדין – לשכת עורכי הדין תמשיך ותקדם כנסים ושיתופי פעולה כגון זה העוסקים בליבת העשייה של ציבור עורכי הדין.

להצטרפות לקורס