טקס נשיאויות וחלוקת כתבי מינוי
הוועדות המקצועיות של מחוז תל-אביב 09.05.24