ערעור פלילי - איתמר לוין
מאת: איתמר לוין

פסקי דין בולטים בבית המשפט העליון, 1948 - 2023

מנקודת מבטו של הצופה מן הצד, תיקים פליליים הם לעיתים דרמה העולה על כל דמיון. פשעים מזוויעים וטרגדיות אנושיות. פושעים קרי מזג וקורבנות שחייהם נהרסו. מי שהפשיעה היא לחם חוקו ומי שהפך לעבריין בתוך שניות. הרשעות חד־משמעיות וזיכויים מהדהדים. הליכים בני חודשים ארוכים ותהפוכות בן־רגע. פסקי דין נחרצים וערעורים ההופכים את התמונה.
לאורך 75 שנות המדינה פסק בית המשפט העליון את הדין ברבבות תיקים פליליים, בכל מנעד העבירות והעבריינים. היו שם פושעים נאצים ורוצחים, אנסים אכזרים ומתעללים בילדים, נבחרי ציבור ועובדי מדינה, מרגלים וגונבי סודות, עבריינים סדרתיים וחולי נפש.
חלק ניכר מתיקים אלו תפסו את הכותרות בזמן אמת וחלקם מלווים עד היום את הציבוריות הישראלית ואת מערכת המשפט בתקדימים שנקבעו בהם. מבין פסקי דין אלו, מוצגים קרוב ל-250 בספר ערעור פלילי, הראשון מסוגו
***
איתמר לוין הוא הכתב המשפטי של אתר News1 וחוקר שואה עטור פרסים. מבין עשרים ספריו בחקר השואה, שניים עסקו בממשק שבינה לבין עולם המשפט: "קאפו באלנבי: העמדת יהודים לדין בישראל באשמת סיוע לנאצים" ו"זיכרון ומשפט: שופטי בית המשפט העליון כותבים על השואה".
₪ 100.86 ₪ 50.43 50.43 ILS
אלמורשד פי אלקדא אלשרעי (המדריך במשפט השרעי) - עו"ד איאד זחאלקה
מאת: עו"ד איאד זחאלקה

ספר ראשון מסוגו הבא לשפוך אור על הדין הנוהג בבתי הדין השרעיים בישראל. הספר, הכתוב בשפה הערבית, סוקר את הדין השרעי הנוהג בבתי הדין השרעיים בישראל, ומציג את הדין הנוהג בכל נושאי המעמד האישי של המוסלמים בישראל, כפי שבא לידי ביטוי במקורות של המשפט המוסלמי, בחקיקה העותומאנית ובפסקי הדין של ביה"ד השרעי לערעורים, תוך התייחסות למשפט האזרחי הרלבנטי. הספר משמש מורה דרך לציבור עורכי הדין והעוסקים או מעוניינים לעסוק בתחום השרעי וללומדים את הדין השרעי והמשפט המוסלמי ולמתעניינים בתחום, באשר לדין ולהלכה הנוהגים בכל נושא מענייני המעמד האישי. המחבר כיהן שנים רבות כמנהל בתי הדין השרעיים בארץ, והוא בעל ניסיון רב בתחום.
בספר כ 300 עמודים (מהדורת 2008).
₪ 305.98 ₪ 152.99 152.99 ILS
אמצעי זיהוי וחקירה
מאת: ד"ר נתן קנת ז"ל, חיים קנת, עו"ד.

ניסיונם העשיר של המחברים בתחום המשפט הפלילי הניב "ספר טקסט" המשרת את החוקר , התובע והסניגור ואת השופט בפוגשם את העבירה. בספר דיון במסדר הזיהוי החי, בזיהוי על פי תמונות, בזיהוי באמצעות מדע, טכנולוגיה ואמצעים אחרים, בזיהוי בעזרת כלב, בפוליגרף, בהאזנת סתר, בטביעת אצבעות, בזיהוי על פי(D.N.A.) רקמות ועוד.

₪ 314.53 ₪ 157.27 157.27 ILS
אתיקה של שופטים - השופט גבריאל קלינג
מאת: ד"ר גבריאל קלינג

מטרת הספר היא להנחות את השופטים ואת הציבור בשאלות הנוגעות לאתיקה. גם בהסירו את גלימת השופט, אין השופט משתחרר מהמגבלות החלות עליו מתוקף תפקידו. הלכות האתיקה מנחות את השופט הן בדרכו בבית המשפט והן מחוצה לו. הספר מציג את המשנה הסדורה העומדת ביסוד הכללים וההחלטות והוא ממקד את ההתייחסויות הרבות והשונות המצויות בחקיקה, בפסיקה, בהחלטות של ועדת האתיקה של השופטים ובפרסומים של נציב תלונות הציבור על שופטים. כל אלה יקלו על השופט למצוא דרכו ולדעת כיצד לנהוג. בצד אלה, חשוב לאפשר לציבור הרחב להבין את המגבלות החלות על השופטים ולשמש גשר בין מערכת המשפט ובין הציבור בכללותו. ד"ר גבריאל קלינג, לשעבר סגן נשיא של בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו, הוא מחברו של הספר על אתיקה בעריכת דין והיה שותף בפיתוחן של הלכות האתיקה של שופטים. כללי האתיקה לשופטים התשס"ז-2007 נוסחו על ידי ועדה שהוא היה חבר בה, ואשר בראשה ישב השופט מ' חשין, מי שהיה משנה לנשיא בית המשפט העליון. כן היה המחבר במשך 12 שנה חבר בוועדת האתיקה של השופטים. הספר הוא פרי מחקר בן שנים המשלב לימוד שיטות מקבילות במדינות אחרות.
בספר כ-600 עמודים, כולל מפתחות (מהדורת 2014).
₪ 598.29 ₪ 299.15 299.15000000000003 ILS
בית משפט עליון - ריבון?! ד"ר שמואל סעדיה
מאת: ד"ר שמואל סעדיה
עו"ד מומחה בזכויות אדם

שנים רבות חוקר המחבר ד"ר שמואל סעדיה עו"ד את פסיקותיו של בית משפט העליון בשבתו כבג"צ. בספר יוכל הקורא למצוא ביקורת, הגיגים, מחשבות על פסיקות בג"צ דרך נקודת מבטו של המחבר, אשר מביא לידי ביטוי עמדות של אישים רבים מעולם המשפט ומחוצה לו. הקורא ימצא סקירה של סוגיות שונות שבג"צ דן בהן ועומדים בעין הסערה והביקורת. הספר בוחן את כלל פסקי הדין בהן ביטל בג"צ חוקים ואת התמודדות בג"צ באיזון הרגיש בין היותנו מדינה "יהודית" ל"דמוקרטית". הספר דן בסוגיות ליבה נוספות כמו התייחסות בג"צ לסוגית גיוס בני ישיבות לצה"ל לצד גיוס בני מיעוטים לצה"ל או שירות לאומי / אזרחי, התערבות בג"צ בהחלטות וועדות הבחירות לכנסת, בסוגיות ביטחוניות, בסוגיית הגיור בעניין המסתננים, בעניין זכויות חברתיות - בריאות, דיור, פרנסה ועוד, ההגנה על חופש הביטוי ועקרון השוויון, חסינות חכי"ם, זכויות העצמאים, חופש דת וחופש מדת, ועוד. בחינת העניינים האלו באה לבחון, בין היתר, האם בג"צ הסיג את גבולו של הריבון - הכנסת והזרוע המבצעת - הממשלה. בתוך כך, בוחן הספר האם ההרכב הפרסונלי משפיע על פסקי הדין ובעיקר מדוע יצא לבג"צ שם ותדמית של בית משפט מתנשא, "שמאלני", אשכנזי, "צפוני", אקטיביסטי ואלטיסטי ששופטיו יושבים ב"מגדל השן" או שמא בית משפט העליון הוא באמת מבצר זכויות אדם. עוד ימצא הקורא סקירה אודות התבטאויות ביקורתיות כלפי בג"צ מצד שופטי עליון מכהנים ובדימוס, ראשי ממשלה, ראשי מפלגות, שרי משפטים, שרים, חברי כנסת, יושבי ראש כנסת - גם את הצורמות ביותר לאוזן, בסקירה מקיפה שטרם נעשתה עד כה.
₪ 102.56 ₪ 51.28 51.28 ILS
בעלי מניות בחברה - זכויות תביעה ותרופות - כרך א' - פרופ' צפורה כהן
מאת: פרופ' צפורה כהן

מהדורה שנייה של הספר שיצא לראשונה ב-1990, והמהווה החיבור המקיף והמעמיק ביותר שראה אור בישראל בנושא זכויותיו של בעל המניות בחברה. הכרך הראשון עוסק, בין היתר, באפשרויות התביעה על פי חוק החוזים, כגון: זכויות תביעה בגין פגמים בכריתת החוזה, אי חוקיות, חריגה מהוראות מסמכי היסוד, הפרת חובת ההגינות של בעל מניות שליטה וכוח ההכרעה ושאלות חשובות נוספות. הכרך השני עוסק בסוגיות כגון: זכותו של בעל מניות לדרוש כינוס אסיפה כללית, תביעה לתיקון מרשם בעלי המניות, אכיפת זכות העיון במסמכי החברה, קבלת סעדים למקרי קיפוח. שער מיוחד מוקדש לתביעה על ידי בעל מניות לפירוק חברה בעילות השונות כולל לתביעות אפשריות במסגרת הפירוק. הכרך השלישי מתמקד בזכות התביעה של בעלי מניות באותם מקרים שהחוק מקנה להם במפורש זכות תביעה מיוחדת, ובעילות התביעה. בין היתר, נדונות התובענה הנגזרת והתובענה הייצוגית המוגשות על ידי בעל מניות, על כל היבטיהן.

מהדורה שנייה, 758 עמודים כולל מפתחות
₪ 673.50 ₪ 336.75 336.75 ILS
בעלי מניות בחברה - זכויות תביעה ותרופות - כרך ב' - פרופ' צפורה כהן
מאת: פרופ' צפורה כהן

מהדורה שנייה של הספר שיצא לראשונה ב-1990, והמהווה החיבור המקיף והמעמיק ביותר שראה אור בישראל בנושא זכויותיו של בעל המניות בחברה. הכרך הראשון עוסק, בין היתר, באפשרויות התביעה על פי חוק החוזים, כגון: זכויות תביעה בגין פגמים בכריתת החוזה, אי חוקיות, חריגה מהוראות מסמכי היסוד, הפרת חובת ההגינות של בעל מניות שליטה וכוח ההכרעה ושאלות חשובות נוספות. הכרך השני עוסק בסוגיות כגון: זכותו של בעל מניות לדרוש כינוס אסיפה כללית, תביעה לתיקון מרשם בעלי המניות, אכיפת זכות העיון במסמכי החברה, קבלת סעדים למקרי קיפוח. שער מיוחד מוקדש לתביעה על ידי בעל מניות לפירוק חברה בעילות השונות כולל לתביעות אפשריות במסגרת הפירוק. הכרך השלישי מתמקד בזכות התביעה של בעלי מניות באותם מקרים שהחוק מקנה להם במפורש זכות תביעה מיוחדת, ובעילות התביעה. בין היתר, נדונות התובענה הנגזרת והתובענה הייצוגית המוגשות על ידי בעל מניות, על כל היבטיהן.

מהדורה שנייה, 758 עמודים כולל מפתחות
₪ 673.50 ₪ 336.75 336.75 ILS
בעלי מניות בחברה - זכויות תביעה ותרופות - כרך ג' - פרופ' צפורה כהן
מאת: פרופ' צפורה כהן

מהדורה שנייה של הספר שיצא לראשונה ב-1990, והמהווה החיבור המקיף והמעמיק ביותר שראה אור בישראל בנושא זכויותיו של בעל המניות בחברה. הכרך הראשון עוסק, בין היתר, באפשרויות התביעה על פי חוק החוזים, כגון: זכויות תביעה בגין פגמים בכריתת החוזה, אי חוקיות, חריגה מהוראות מסמכי היסוד, הפרת חובת ההגינות של בעל מניות שליטה וכוח ההכרעה ושאלות חשובות נוספות. הכרך השני עוסק בסוגיות כגון: זכותו של בעל מניות לדרוש כינוס אסיפה כללית, תביעה לתיקון מרשם בעלי המניות, אכיפת זכות העיון במסמכי החברה, קבלת סעדים למקרי קיפוח. שער מיוחד מוקדש לתביעה על ידי בעל מניות לפירוק חברה בעילות השונות כולל לתביעות אפשריות במסגרת הפירוק. הכרך השלישי מתמקד בזכות התביעה של בעלי מניות באותם מקרים שהחוק מקנה להם במפורש זכות תביעה מיוחדת, ובעילות התביעה. בין היתר, נדונות התובענה הנגזרת והתובענה הייצוגית המוגשות על ידי בעל מניות, על כל היבטיהן.

מהדורה שנייה, 758 עמודים כולל מפתחות
₪ 673.50 ₪ 336.75 336.75 ILS
בעלי מניות בחברה - זכויות תביעה ותרופות - כרכים א' + ב' + ג' - פרופ' צפורה כהן
מאת: פרופ' צפורה כהן

מהדורה שנייה של הספר שיצא לראשונה ב-1990, והמהווה החיבור המקיף והמעמיק ביותר שראה אור בישראל בנושא זכויותיו של בעל המניות בחברה. הכרך הראשון עוסק, בין היתר, באפשרויות התביעה על פי חוק החוזים, כגון: זכויות תביעה בגין פגמים בכריתת החוזה, אי חוקיות, חריגה מהוראות מסמכי היסוד, הפרת חובת ההגינות של בעל מניות שליטה וכוח ההכרעה ושאלות חשובות נוספות. הכרך השני עוסק בסוגיות כגון: זכותו של בעל מניות לדרוש כינוס אסיפה כללית, תביעה לתיקון מרשם בעלי המניות, אכיפת זכות העיון במסמכי החברה, קבלת סעדים למקרי קיפוח. שער מיוחד מוקדש לתביעה על ידי בעל מניות לפירוק חברה בעילות השונות כולל לתביעות אפשריות במסגרת הפירוק. הכרך השלישי מתמקד בזכות התביעה של בעלי מניות באותם מקרים שהחוק מקנה להם במפורש זכות תביעה מיוחדת, ובעילות התביעה. בין היתר, נדונות התובענה הנגזרת והתובענה הייצוגית המוגשות על ידי בעל מניות, על כל היבטיהן.

מהדורה שנייה, 758 עמודים כולל מפתחות
₪ 2,020.51 ₪ 1,010.26 1010.26 ILS
בתי הדין השרעיים - בין השיפוט לזהות - עו"ד איאד זחאלקה
מאת: איאד זחאלקה

הספר סוקר את תולדות בתי הדין השרעיים בישראל וסמכויותיהם, ודן במתח שבין הזהות הדתית המוסלמית של בתי הדין לבין היותם חלק ממערכת המשפט בישראל. הוא גם מונה את חידושי ההלכה והרפורמות שהתחוללו בבתי הדין בשני העשורים האחרונים ודן בתוקף רפורמות אלו בהלכה המוסלמית. בהקדמה שכתב שופט בית המשפט העליון אליקים רובינשטיין הוא ציין כי "ספרו של עורך הדין זחאלקה פותח את הצוהר לעולם משפטי, דתי וחברתי, הדר עימנו בכפיפה אחת, שכן לנו והמייצג תרבות ודת עשירות. נלמד ונשכיל, ואולי גם ייפתחו פתחי הבנה ושיח רחבים ומשמעותיים יותר."

בספר 150 עמודים (מהדורת 2009).
₪ 269.23 ₪ 134.62 134.62 ILS
דיני בנקאות - רגולציה בנקאית בישראל - יובל אזני
מאת עו"ד יובל אזני

הספר עוסק בהרחבה ברגולציה הבנקאית כפי שהיא נוהגת בישראל, במאפייניה, בסמכויות המפקח על הבנקים ובחובות התאגידים הבנקאיים כלפיו. במרכז הספר ובמספר פרקים, נדונות הוראות ניהול בנקאי תקין, מעמדן המשפטי, היחס בינן לבין החוזה הבנקאי, תוצאות הפרתן ביחסי תאגיד בנקאי-מפקח ובעיקר במישור יחסי בנק-לקוח. את הספר חותם פרק הדן בעבירות בנקאיות. בספר נדונות סוגיות רגולטוריות רבות שטרם זכו להתייחסות בפסיקה ובספרות המשפטית בישראל.

הספר מופק בכריכה קשה ואוחז כ-600 עמודים (כולל מפתחות עניינים).

מהדורת 2018.
₪ 427.35 ₪ 213.68 213.68 ILS
דיני המכרזים בישראל - עו"ד אמיר לוי
מאת: אמיר לוי

הספר מציג תמונה מקיפה על דיני המכרזים בישראל וההליך המכרזי מתחילתו ועד לסיומו. הספר רואה אור בשים לב לרפורמה המקיפה שנערכה בשנים האחרונות בחקיקת חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 19), התשס"ח-2008, ובהתקנת תקנות חובת המכרזים (תיקון), התשס"ט-2009. בספר ארבעה שערים: השער הראשון כולל את עקרונות היסוד של המכרז, את סוגי ההליכים התחרותיים ואת התנאים שבהם לא ייערך מכרז פומבי ויינתן פטור מחובת המכרז; השער השני דן בעיצוב המכרז, בניסוח תנאיו, בקביעת תנאי סף להשתתפות במכרז ובקביעת כללי תחרות לבחירת הזוכה במכרז - אמות המידה; השער השלישי עוסק בניהולו של ההליך המכרזי, מרגע פרסומו ועד לבחירת הזוכה וסיום ההליך; השער הרביעי יוחד לדיון בסדרי הדין בבתי המשפט לעניינים מנהליים בדונו בענייני מכרזים. כן נדונים סמכותו לדון בעתירות מנהליות בענייני המכרזים, היקף הביקורת השיפוטית הנהוגה בו, עילות הסף, סעדים זמניים בענייני מכרזים ותובענות מנהליות לפיצויים בעילה הנובעת ממכרז.
₪ 505.13 ₪ 252.57 252.57 ILS
דיני הנוטריון ותולדותיהם - מהדורה שלישית-יונה דה לוי
מאת: עו"ד יונה דה-לוי

זוהי מהדורה שלישית, מקיפה ומעודכנת, בה נדונו חידושי פסיקה וחקיקה, כגון חזקת תקינות האישור הנוטריוני ומה פוסל אותה וסמכויות נוטריון ישראלי לפעול בחו"ל. עודכנו הנחיות משרד החוץ לנציגי המדינה בחו"ל בתפקידם כנוטריונים. הורחב המחקר במקורות המקצוע בעת העתיקה ובימי הביניים. הספר כולל איורים מרהיבים. עו"ד יונה דה-לוי כיהן שנים רבות כיו"ר ועדת הנוטריונים של לשכת עורכי הדין, היה חבר הוועדה לרישוי נוטריונים במשרד המשפטים והוא מומחה בדין ובהלכה הנוטריונית, בהיותו פעיל כנוטריון משנת 1983. הספר כתוב בלשון ברורה ותמציתית - ומכיל את דוגמאות הטפסים הנדרשים. בספר סקירה של דיני הנוטריון: הסמכת נוטריון, סמכויותיו, חובותיו, דינים והלכות הקשורים למקצוע. זהו החיבור המקיף ביותר והמעודכן העוסק בהיבטיו השונים של המקצוע. ניתן למצוא בו את הדין, מקורותיו וההלכות לגבי יישומו המעשי, באופן ידידותי לקורא. הספר נותן מענה לכל סוגיה הקשורה לדיני הנוטריון והוא כלי עזר למשפטן ולחפץ ידע בנושא זה. הספר כולל מפתחות רבים המקלים את החיפוש. ספר חובה לכל נוטריון.

בספר כ-550 עמודים (מהדורת 2016) אספקה במהלך חודש ינואר 2016
₪ 598.29 ₪ 299.15 299.15000000000003 ILS
דיני משפחה - כרך ב' - ד"ר שרשבסקי, פרופ' קורינאלדי
מאת ד"ר בנציון שרשבסקי, פרופ' מיכאל קורינאלדי

ספרו הנודע של שופט בית המשפט העליון, ד"ר בנציון שרשבסקי ז"ל, דיני משפחה, זוכה עתה למהדורה חדשה, מורחבת ומעודכנת, שנערכה בידי פרופ' מיכאל קורינאלדי, מן המומחים באקדמיה ובפרקטיקה בתחום דיני משפחה וירושה. קורינאלדי מוסיף פרקים וחידושים מפרי עטו לתיאור ההתפתחות המשפטית-ההלכתית-החברתית-הדינמית, לאור חידושי החקיקה והפסיקה בעידן בית המשפט למשפחה. ייחודה של היצירה החדשה, המשלבת את התיאוריה האקדמית עם חיי המעשה, הופך אותה למורה דרך מקיף ול-Text-book לכל העוסקים בתחום דיני המשפחה.
כרך ב' כולל, בחלקו הראשון, את דיני הגירושין ותוצאותיהם, לרבות חידושים בדרכי אכיפת פסקי דין לגירושין, והתייחסות ל"פסק רבנו ירוחם" כמפתח לפסקי גירושין. בחלק השני של הכרך מפורטים דיני הורים וילדים, תוך התייחסות להצעות ועדת שניט, כגון בעניין האחריות ההורית המשותפת; אימוץ ילדים; הורות טכנולוגית; דיני אפוטרופסות. כן נדונים בו תחליפים לנישואין דתיים (ידועים בציבור וברית זוגיות).
₪ 649.57 ₪ 324.79 324.79 ILS
דיני שטרות מהדורה חדשה - 2007
מאת: פרופ' שלום לרנר

המהדורה הראשונה של חיבור זה יצאה לאור בתחילת שנת 1999, והתקבלה היטב בקרב שופטים, עורכי דין ואנשי אקדמיה. מאות רבות של פסקי דין, ואף יותר, מסתמכים על הספר בקביעת ההלכה. בשבע השנים שחלפו מצאת המהדורה הראשונה, התגברה הנטיה של דיני השטרות לכיוון דיני החוזים, והפער ההלכתי בין התחומים הולך ומצטמצם. תופעה זו באה לידי ביטוי בפסקי דין של בית המשפט העליון שניתנו בשנים האחרונות בסוגיות שונות, כגון: קיזוז נגד שטר, הגנת יוס טרטיי, החלת עקרון תום הלב על דיני השטרות, ועוד. מהדורה זו בוחנת ביתר הרחבה את השינויים האמורים בדיני השטרות, תוך הסתמכות על פסקי הדין שניתנו בערכאות השונות.

בספר כ- 600 עמודים (מהדורת 2007).
₪ 797.44 ₪ 398.72 398.72 ILS
הוצאה לפועל – מעשה והלכה - עו"ד יוסף ויצמן
מאת: עו"ד יוסף ויצמן

דיני ההוצאה לפועל, שהם תחום מורכב ורגיש, זוכים לסקירה מקיפה בעלת פן מעשי בצד הפן התיאורטי.
המחבר, הוא מומחה בתחום ההוצאה לפועל ובעל ניסיון מעשי עשיר. הוא פורש לפני הקוראים משנה סדורה ובה סקירה של החקיקה והפסיקה בשאלות מגוונות, בליווי המלצות מעשיות – בבחינת "עשה" ו"אל תעשה" בדיני ההוצאה לפועל.
הספר מספק הסברים מפורטים בסוגיות יומיומיות המתעוררות בלשכות ההוצאה לפועל, ובין היתר: הדרכים להגשת בקשות לביצוע, הליכי ביצוע מתקדמים, הליכים מיוחדים, הגנות של חייבים, עיכובי ביצוע, עררים וערעורים. בצד אלה יש בספר דיון בסוגיות נכבדות, ובין אלה: סמכויות שיפוט; סמכות עניינית וסמכות מקומית; הרמת מסך ההתאגדות בהליכי ההוצאה לפועל; טענת "פרעתי"; התנגדות לביצוע שטר; חייבים מוגבלים באמצעים; הממשק עם הליכי פשיטת הרגל; מסלולי ביצוע שונים, ורבות אחרות. הכול – תוך התייחסות לחקיקה, לפסיקה ולאסמכתאות הרלוונטיות.
דיון נרחב ומיוחד מוקדש להליכים שעניינם גביית מזונות בהוצאה לפועל. את הספר חותמת סקירה של דיני ההוצאה לפועל בראי המשפט העברי, כפי שהם מיושמים במשפט הישראלי. הספר מלווה במפתחות מפורטים, לנוחות המעיין בו.
זהו ספר חובה לכל העוסק בהוצאה לפועל ולכל המבקש להכיר את ההליכים המורכבים הנוהגים בדינים אלה.
הספר כרוך בכריכה קשה, והוא מכיל כ-450 עמודים כולל מפתחות עניינים מפורטים (מהדורת 2016).
הספר נמכר כבר בכ-1000 עותקים.
₪ 273.50 ₪ 136.75 136.75 ILS
ייפוי כוח מתמשך ותחליפי אפוטרופסות - מהדורה 6 - פרופ' מיכאל קורינאלדי
מאת פרופ' מיכאל קורינאלדי - מהדורה שישית

הספר מכסה את חידושי הרפורמה בדיני הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, הכוללת הסדרים משפטיים חדשים לצד ובמקום האפוטרופסות. במוקד ייפוי כוח מתמשך, המכונה בארצות המערב living will (צוואה בחיים), והוא פועל, להבדיל מצוואה, בתקופת חייו של האדם ופוקע בפטירתו. בפסיקה נזכר המוסד המשפטי הזה טרם חקיקתו בע"א 506/88 שפר נ' מדינת ישראל, פ"ד מ"ח (1) 87 (1993) (שם מדובר על מתן הנחיות רפואיות מקדימות לייפוי כוח רפואי מתמשך, אך המוסד הורחב גם לענייניו האישיים והרכושיים של הממנה). היתרון העיקרי של מוסד חדיש זה, בכך שעשייתו בידי עו"ד המוסמכים לכך וכניסתו לתוקף על פי הנחיות מקדימות של הממנה לעת שהוא הופך לבלתי כשיר ואינו מסוגל להבין בדבר, ואינם טעונים אישור בית המשפט, אלא רק רישום והודעה לאפוטרופוס הכללי. הספר כולל ניתוח שלב הפעלת ייפוי הכוח המעורר לעיתים מחלוקת בין קרובי הממנה, המובאת להכרעת בית המשפט

מהדורה מעודכנת זו – מחדשת בכך, שהיא כוללת מפתחות מפורטים שלא נכללו במהדורות הקודמות. כן נכלל נוסח משולב (בעריכת המחבר) של נספחי חקיקת המשנה (תקנות) ונספחים חדשים הכוללים את טפסי האפוטרופוס הכללי המיישמים את ההסדרים הלכה למעשה.

* * *

המחבר, פרופ' מיכאל קורינאלדי, מומחה לדיני משפחה וירושה, כתב שורת ספרים, המשלבים את כישוריו האקדמיים והפרקטיים, שפורסמו על ידי ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין: דיני ירושה(מהדורה שניה 2012); שרשבסקי – קורינאלדי דיני משפחה(2015-2016); מיהו יהודי (2018-2019). ספריו ומפעליו הציבוריים של המחבר זכו לשורת פרסים, ובהם:

ראשון מקבלי פרס לשכת עורכי הדין (1990),
פרס נשיא המדינה שמעון פרס (2010),
ולאחרונה קיבל המחבר את "אות יקיר לשכת עורכי הדין מחוז ירושלים" (2020).
₪ 200.00 ₪ 100.00 100.0 ILS
יישום המשפט העברי בבתי המשפט בישראל - ד"ר יובל סיני
מאת: פרופ' יובל סיני

בספר ייחודי, המחבר עומד על דרכי התמודדותו של המשפט העברי עם סוגיות אקטואליות המעסיקות את עולם המשפט הישראלי. בספר מוצגים פרקי משפט עברי יישומי הכוללים דיונים מפורטים בצירוף הפניות לספרות התורנית והמחקרית ולפסקי הדין של הערכאות האזרחיות והרבניות. בסוף כל דיון, מובאות המסקנות, ואף מוצגות דרכי יישומו של המשפט העברי בפסיקת בתי המשפט בישראל. הספר עוסק בתחומים מגוונים: רפואה ומשפט, דיני עונשין, דיני נזיקין ודיני לשון הרע, משפט מסחרי, דיני חיובים, דיני משפחה, דיני עבודה ודיני ראיות. הספר ישמש כלי עזר חיוני לעורכי דין, אנשי אקדמיה ושופטים המבקשים ללמוד על דרכי יישומו של המשפט העברי הלכה למעשה במדינתנו היהודית והדמוקרטית. המחבר, מרצה בכיר במכללה האדמית נתניה, שימש כמרצה אורח באוניברסיטת McGill בקנדה.
בספר כ-600 עמודים (מהדורת 2009).
₪ 298.29 ₪ 149.15 149.15 ILS
מגמות בפלילים - לאחר עשור לתיקון 39 לחוק העונשין- לדרמן, שפירא-אטינגר, לביא
מאת: בעריכת: פרופ' אלי לדרמן, ד"ר קרן שפירא-אטינגר, ד"ר שי לביא

הספר מקבץ בתוכו מאמרים של אנשי אקדמיה, המנתחים את החלק הכללי של חוק העונשין, שמגבש את עקרונות היסוד של המשפט הפלילי. כותבי המאמרים התכנסו לשני ימי עיון ודיון מרוכזים. במהלך הדיונים הוצגו ונותחו היבטים שונים של החלק הכללי של דיני העונשין בישראל, בראי השנים שחלפו מאז חקיקת התיקון. פרופ' ש"ז פלר ופרופ' מרדכי קרמניצר, מחברי ההצעה לחלק מקדמי וכללי לחוק העונשין, שהוותה בסיס לתיקון 39 לחוק העונשין, נטלו חלק פעיל בדיונים. העבודות שהוצגו בכנס עובדו למאמרים שכונסו בספר זה. פרופ' קרמניצר הגיב על עיקרי הדברים במאמר החותם את הספר. הכותבים מצביעים על השינויים שהכניס החוק ומעריכים את יתרונותיו ואת הפגמים שנפלו בו או הספקות שנותרו לאחר חקיקתו. הספר רלוונטי לכל מי שתחום עיסוקו קשור או משיק למשפט הפלילי. הספר משקף את תמונת המצב הנוכחית של דיני העונשין בישראל, בחתך נושאי ומתוך נקודת מבט המשקיפה על התפתחות דיני העונשין לאחר חקיקת הקוד החדש כמהלך דינמי, מתמשך וכפוף לעיון ביקורתי ולצורך לענות על הקשיים המתגלים בניסוח המקורי ובאופן יישומו בפסיקה. הספר מהווה המשך לספר "מגמות בפלילים" שיצא לפני כעשר שנים בהוצאת ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין. הספר הינו תולדת של שיתוף פעולה בין העורכים, אוניברסיטת בר אילן וההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין.
בספר 664 עמודים (מהדורת 2010).
₪ 418.80 ₪ 209.40 209.4 ILS