תנאי שימוש
[עדכון אחרון, ינואר 2022] 

ברוכים הבאים לאתר ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין בע"מ (" ההוצאה לאור " או " החברה ") בכתובת https://lawpub.odoo.com/ או בכל כתובת אחרת עליה תודיע ההוצאה לאור.

שימוש באתר – גלישה וכל שימוש אחר שהוא (כגון: הרשמה לרשימות דיוור, פניות לחברה, רכישת מוצרים, רישום לקורסים וכיוצ"ב), כפוף לתנאי שימוש אלה.

מדיניות הפרטיות של החברה המתפרסמת באתר (" מדיניות הפרטיות ") מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

נא קרא את תנאי שימוש אלה (כולל את מדיניות הפרטיות) בעיון בטרם תשתמש באתר שכן הם מהווים חוזה מחייב בינך לבין ההוצאה לאור ושימושך באתר מעיד על הסכמך להם.

נא גם חזור וקרא אותם מעת לעת משום שתנאיהם עשויים להשתנות. החברה מצדה תדאג לעדכן בכותרת תנאי השימוש את מועד העדכון האחרון שנעשה בהם.

ככל שאינך מסכים לתנאי שימוש אלה עליך להימנע מכל שימוש באתר.

לחלק מהמוצרים או השירותים שבאתר או למוצרים או שירותים שניתן לרכוש באמצעות האתר יכול שיהיו תנאים ייעודיים (כולל מדיניות פרטיות ייעודית) וככל שכן הם יתווספו לתנאים אלו ובמקרה של סתירה יחולו תנאי השימוש הייעודיים על אותו מוצר או שירות שאליו הם מתייחסים. כך למשל למאגר הפדאור ולתוכנת אסקי תנאי שימוש ייעודיים. חשוב שתקרא גם את תנאי השימוש לכל מוצר או שירות טרם רכישתו. ככל שלמוצר או לשירות אין תנאים ייעודים או מדיניות פרטיות ייעודיות יחולו תנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות.

 

תנאי שימוש אלה כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, הם מיועדים לכלל המגדרים כאחד.  

1.       האתר

1.1   האתר מופעל על ידי החברה.  

1.2   האתר כולל בין היתר מידע אודות החברה, מידע אודות מוצרים ושירותים שונים של החברה ושל צדדים שלישיים עימם החברה פועלת בשיתוף  פעולה, כלי ליצירת קשר עם החברה, חנות מקוונת, שער כניסה למוצרים ושירותים מקוונים של החברה ועוד. החברה עשויה לעדכן את תכולת האתר באופן שוטף.


2.       שימוש באתר  

2.1   השימוש באתר מותר רק למטרות להן הוא נועד ובכפוף לתנאי שימוש אלה.

2.2   מבלי למעט מהאמור בסעיף 2.1 לעיל, אסורה כל פעולה מכל מין וסוג שהוא: שמיועדת או עלולה לפגוע בתפקוד התקין של האתר או בתשתיות האתר ולרבות במידע שבאתר או בתשתיות האתר, לפגוע במשתמשים אחרים (לרבות באמצעות התחזות לאחרים, גישה למידע של אחרים, שיבושו או פגיעה בו בכל דרך אחרת), להחדיר או להפיץ רוגלות, נוזקות או תוכנות מפגעות אחרות, או לבצע כל פעולה שאינה חוקית.

2.3   החברה שומרת על מלוא זכויותיה כלפי משתמשים שיפרו הוראות שימוש אלה. בכלל זאת הההוצאה לאור תהא רשאית, אך לא חייבת להשהות או לחסום גישת משתמשים לאתר או לאיזה מהשירותים המסופקים בו.

2.4   גלישה באתר – גלישה באתר פתוחה לכל, היא אינה כרוכה בתשלום או ברישום והיא מותרת לכל בכפוף לתנאי שימוש אלה.

2.5   ביצוע רכישות או הזמנות, או פניה לחברה באמצעות האתר כרוכים במסירת מידע שעשוי לכלול גם מידע אישי כמתחייב ממהות הפניה. הטיפול במידע אישי הוא בהתאם למדיניות הפרטיות.

2.6   רישום לרשימת דיוור – משתמשים שמעוניינים בכך רשאים להירשם לרשימות דיוור של החברה שכוללות מידע מקצועי ומידע פרסומי אודות מוצרים ושירותים. הרישום אינו כרוך בתשלום. הרישום כרוך במסירת כתובת דואר אלקטרוני. חל איסור על מסירת כתובת דואר אלקטרוני של אחר. ההוצאה לאור אינה מתחייבת שהדיוור יעשה בתדירות מסוימת או שהוא יכלול את כל המוצרים או התכנים המבצעים המתפרסמים באתר.

2.7   פניה להוצאה לאור – ניתן לפנות להוצאה לאור באמצעות לשונית "צור קשר" או בכל אמצעי אחר שיהיה באתר. החברה תנקוט מאמצים סבירים להשיב לפניות או לטפל בפניות המצריכות טפו בהקדם הסביר.

2.8   רכישות באתר – ניתן לרכוש בחנות המקוונת שבאתר מוצרים ושירותים המוצעים לרכישה.

2.9   שירותים נוספים – האתר עשוי לכלול שירותים נוספים אם או ללא תנאים לשימוש בהם, כפי שיתפרסם מעת לעת באתר.

 

3.       חנות מקוונת - רכישת מוצרים ושירותים

3.1   האתר כולל חנות בה ניתן לרכוש מוצרים ושירותים שונים שנמכרים על ידי החברה.

3.2   זמני אספקה

3.2.1          אלא אם נאמר אחרת, גישה למוצרים או שירותים מקוונים תסופק בסמוך לאחר רכישתם ועד חמישה ימי עבודה. חלק מהמוצרים עשויים להצריך התקנה או ביצוע פעולות טכניות אחרות מצד המשתמש.

3.2.2          ספרים - ישלחו בהתאם לזמני המשלוח המצוינים לצידם ואלא אם נאמר מפורשות אחרת בתוך 30 ימים או בתוך 20 ימי עבודה, לפי המאוחר, ממועד רכישתם. ספרים ועזרים לקורסים שמיועדים למשלוח ולא למסירה במסגרת הקורס, ישלחו בהתאם למתפרסם בקשר עם כל קורס וקורס וככל שלא התפרסם – עד חמישה ימים מתחילת הקורס.

3.3   רכישת מוצרים כרוכה במסירת אמצעי תשלום – כרטיס אשראי או כל אמצעי תשלום אחר שניתן יהיה לבצע בו רכישות באתר כמתפרסם באתר.

3.4    שימוש בכרטיסי אשראי באמצעות ספק שירותי סליקה. כל התשלומים נעשים באמצעות ספק שירותי סליקה מוסמך מטעם חברות האשראי לתקן PCI DSS (Payment Card Industry  Data Security Standard) -  תקן אחיד לאבטחת מידע בעסקים שנקבע על ידי מועצה בינלאומית שהוקמה לטיפול בנושאי אבטחת מידע בשימוש בכרטיסי אשראי. למידע נוסף אודות התקן ר' באתר המועצה: https://www.pcisecuritystandards.org/

בכל מקרה של חשש לשימוש לרעה בכרטיס אשראי של משתמש מורשה יש לפנות לחברת האשראי ולפעול בהתאם להנחיותיה.


4.       ביטול רכישות

4.1   אלא אם נקבע אחרת בקשר עם מוצר או שירות מסוים, ניתן לזמן מוגבל לבטל רכישות שבוצעו באמצעות החנות שבאתר בכפוף לתשלום דמי ביטול כמפורט להלן:

4.1.1          פדאור - ניתן לבטל הרכישה עד 14 ימים ממועד הרכישה. ככל שלא נעשה כל שימוש במאגר -דמי הביטול יהיו 100 ₪. ככל שנעשה שימוש במאגר – דמי ביטול יהיו 250 ₪.

4.1.2          אסקי - ניתן לבטל הרכישה עד 14 ימים ממועד הרכישה. ככל שלא נעשה שימוש בתוכנה – דמי הביטול יהיו 100ש"ח. ככל שנעשה שימוש בתוכנה – דמי הביטול יהיו 250 ₪.

4.1.3          ספרים – ניתן לבטל עסקאות לרכישת ספקים עד שלושה ימי עסקים מרכישתם ובתנאי שהספר לא נשלח, לאחר משלוח הספר לא ניתן לבטל הרכישה.

4.1.4          קורסים ומוצרים או שירותים אחרים - יתפרסמו בנפרד ביחס לכל קורס מוצר או שירות. 

4.2   ההוצאה לאור תהא רשאית לבטל עסקה אם נפלה טענות במחיר המוצר או בכל פרט אחר אודותיו. ביטול כאמור יכול שיעשה עד חמישה ימי עסקים מיום רכישת המוצר.

  4.3   ההוצאה לאור תהא רשאית לבטל כל עסקה אם כתוצאה ממצב ביטחוני, כח עליון או עקב כל גורם אחר אשר לא בשליטתה, השלמתה אינה אפשרית בהתאם לתנאיה ותנאי שימוש אלה.

 

5.       אחריות

5.1   האתר מוצע לשימוש כפי שהוא. הגם שההוצאה לאור נוקטת אמצעים סבירים על מנת שהאתר יהיה זמין, נגיש, נקי מליקויים, משיבושים טכנולוגים או מטעויות בתכנים, בכל עת, היכולת המעשית לעשות כן היא מוגבלת. למעט נקיטת אמצעים סבירים כאמור למניעת הפרעות תקלות או שיבושים, ההוצאה לאור אינה והיא לא תהיה אחראית (באחריות חוזית, נזיקית או בכל אופן אחר) לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, אי נוחות או אובדן (לרבות: נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, אובדן רווח עוגמת נפש וכיוצייב) כתוצאה מ: (1) השימוש (לרבות חוסר היכולת להשתמש) באתר, בכליו בתכניו או בשירותיו; (2)  מרכישה או משימוש במוצר לרבות במקרים של אי תקינות מוצר או מחוסר היכולת להשתמש בו.

5.2   היה ועל אף האמור, תבוא קביעה לפיה ההוצאה לאור אחראית, תוגבל אחריותה לנזקים ישירים ומוחשיים בלבד בסכום שלא יעלה על מחצית התמורה עבור מוצר שירות שרכש המשתמש וככל שלא רכש מוצר או שירות עד 500 ₪.

 

6.       קניין רוחני

6.1   מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות בקוד האתר,  בתכנים ובמוצרים המתפרסמים בו הינם בבעלות ההוצאה לאור או בבעלות צדדים שלישיים שהתירו להוצאה לאור להשתמש בהם.

זכויות קניין רוחני – לרבות: פטנטים ובקשות לפטנטים, זכות יוצרים, שמות וסימני מסחר, שם מתחם, סודות מסחר, מדגמים וכל זכות קניין רוחני אחרת רשום, שאינו רשום או שהוא בר רישום, בישראל או בכל מקום אחר בעולם.

6.2   כל סימני ושמות המסחר של ההוצאה לאור או שהם בשימוש של ההוצאה לאור, בין שהם רשומים ובין שלא, הינם קניינה הבלעדי (או קניין בלעדי של צדדים שלישים שהתירו לה להשתמש בהם) ואין לעשות בהם כל שימוש מכל מין וסוג שהוא אלא אם נתקבלה מראש ובכתב הסכמת ההוצאה לאור לכך.

6.3   אין להעתיק את תכני האתר או לבצע כל פעולה שיש בה להפר את זכויות הקניין הרוחני של הההוצאה לאור באתר. בכלל זאת אין להעתיק, להפיץ, לשדר, למסור לצד שלישי, להציג בפומבי או לפרסם את המידע בכלל, וכל חלק ממנו, בכל צורה ואמצעי, לרבות אלקטרוני או טכני, ללא הסכמה מראש ובכתב של ההוצאה לאור.

6.4   חל איסור לבצע כל פעולה שהיא שעלולה לשבש את פעילות האתר או לחשוף מידע אודות משתמשים באתר לרבות ומבלי למעט: ביצוע מתקפות, העלאת קוד זדוני, החדרת רוגלות או נוזקות בכל אופן שהוא לרבות תוך שימוש בכלי הפניה להוצאה לאור באמצעות האתר.

 

7.       קישורים

7.1   האתר עשוי לכלול קישורים לאתרי צדדים שלישיים.

7.2   הקישורים מיועדים להקל על גלישה ברשת האינטרנט. אלא אם נאמר מפורשות אחרת, אתרים אלו אינם בשליטה או בפיקוח של ההוצאה לאור ולא תהא לה כל אחריות להם. בכלל זאת: ההוצאה לאור אינה אחראית לתכנים (לרבות נכונותם), או לכלים שבאתרי צדדים שלישיים; ההוצאה לאור אינה מתחייבת שהקישורים יהיו תקינים בכל עת ואכן יובילו לאתרי צדדים שלישיים; אין בהכללת קישורים באתר משום המלצה, חיווי דעה, עידוד או על כל מצג מצד ההוצאה לאור בקשר עם אתרי צדדים שלישיים לרבות המידע המתפרסם בהם והשירותים המסופקים בהם.

 

8.       שונות

8.1   ההוצאה לאור שומרת לעצמה הזכות לשנות תנאי שימוש אלה. הודעה על שינוי תנאי השימוש תתפרסם באתר.

8.2   על השימוש באתר לרבות כל עניין בקשר עם תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינית ישראל בלבד (ומבלי ליתן תוקף להפניות לדינים אחרים). לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב תהא סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין בקשר עם השימוש באתר.

8.3   במקרה של סתירה בין תנאי שימוש אלה לתנאי שימוש ספציפיים לכל מוצר יגברו תנאי השימוש הספציפיים של כל מוצר ומוצר.