לרכישת כרטיס לכנס

ההזמנה לעוסקים בתחום מיסוי המקרקעין וובכפוף לרישום ותשלום