דיני פסלות שופט - ד"ר יגאל מרזל

מאת: יגאל מרזל

הספר כולל דיון נרחב בכל ההיבטים התאורטיים והמעשיים של דיני פסלות השופט, ובכלל זה הגשת בקשת פסלות, העילות לפסלות שופט, ההחלטה בשאלת הפסלות, ערעור הפסלות ותוצאות הפסלות. הספר כולל ניתוח של מאות פסקי דין בישראל ובעולם הרחב ושאלות העולות מהם, הן בסוגיות פרוצדוראליות והן בסוגיות מהותיות. הספר כולל גם דיון בסוגיות מיוחדות בתחום דיני הפסלות כגון: פסלות הרכב שופטים; ערעור הפסלות ומהותו; פסלות שופט בית המשפט העליון ועוד. בספר מצויה גם התייחסות מקיפה לתיקון דיני פסלות השופט בחוק בתי המשפט כפי שנעשתה בשנת 2004, וההשלכות האפשריות של שינוי זה בחוק על דיני הפסלות, ובכלל זה המגבלות על נטילת ייצוג שיש בה כדי להביא לפסילת השופט.
בספר 494 עמודים (מהדורת 2006).

₪ 606.00 606.0 ILS ₪ 606.00

₪ 517.95

(₪ 0.00 / יחידה)

    שילוב זה אינו קיים.

    לא ניתן להחזיר מוצרי ספרים,
    ביטול מנוי לאחר רכישה יש לבצע טלפונית או באמצעות
    פניה דרך "צור קשר" באתר