final gilda logo 400

gilda advanced search

צפריר שמאות מקרקעין ויעוץ כלכלי בע"מ

תיאור העסק

מתן שירותי שמאות מקרקעין  -

ליווי הכנת תכניות.

עריכת טבלאות איחוד וחלוקה (פרצלציה).

בחינת כדאיות כלכלית ומקסום ההשבחות.

הערכות לעניין פגיעה במקרקעין שלא בדרך הפקעה לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה.

שומות היטל השבחה ושומות אחרות.

פינוי בינוי והתחדשות עירונית.

הערכת פיצויים בגין ביצוע הפקעות לצורכי ציבור, כולל ייצוג בוועדות, חוות דעת מומחה לבתי משפט.

שומות פינוי הכוללות בין היתר מוניטין ונזקים.

 טיפול בתחום התשתיות: דרכים, גז, חשמל.

הערכת ירידת ערך מקרקעין, מבנים ומערכות בגין פגיעה עקב תכנון ו/או ביצוע הנדסי.

הכנת שונות והופעה בפני שמאים מכריעים לפי תיקון 84 לחוק התכנון והבניה.

רשות מקרקעי ישראל – הכנת שומות להשגה ראשונה וייצוג בפני ועדת השגות.

ייעוץ בנושא שינויי יעוד ודמי היתר - דו"חות כדאיות כלכלית.

מומחיות במגזר החקלאי, מושבים וקיבוצים.

לפרטים נוספים

טלפון 052-8991780
נותני שירותים לעורכי דין חוות דעת כלכליות והערכות שווי, חוות דעת מומחה, שמאים
תיאור בית העסק מתן שירותי שמאות מקרקעין

מחוז

מרכז
מושב טירת יהודה
  logo ibar

החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בע"מ

© 2019 החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בע"מ
אין לך חשבון עדיין? הרשמו עכשיו!

כניסה לחשבון