סל הקניות

סל הקניות ריק

קורס רכזי נגישות

accesibility
1,600 ₪
+

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות הנגישות לשירות), התשע"ג-2013 קובעות כי שירות ציבורי או מידע על אודות שירות ציבורי המפורסם לכלל הציבור (או לחלק בלתי מסוים ממנו) לרבות באמצעות אתרי אינטרנט, נדרש להיות נגיש לאנשים עם מוגבלות.

חוק שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלויות קובע כי הפרת הוראות הנגישות מהווה עוולה אזרחית, ובית המשפט רשאי לפסוק בגינה פיצויים בסך של עד 50,000 ש”ח, אף בלא הוכחת נזק.

כל אלה מניחים לפתחם של אנשי מקצוע מהתחום המשפטי הזדמנויות להשפיע על איכות החיים של אנשים עם מוגבלות ועל השבתם המוצלחת לחיק החברה.

מנגנוני חובה שספק שירותים חייב להפעיל:

• מינוי רכז נגישות - חוק שוויון זכויות קובע חובה למנות רכז נגישות בכל ארגון/גוף ציבורי שמעסיק 25 עובדים ויותר. (סעיף 19מב). התפקיד של אותו רכז הוא מסירת מידע לציבור אודות הנגישות שמספק הארגון, ומסירת המידע הנחוץ להנהלת הארגון כדי שתוכל לעמוד בחובות שמשיתה עליה חקיקת שוויון הזכויות בכלל וחקיקת הנגישות בפרט. 

• העסקת עובדים עם מוגבלות - צו ההרחבה אשר נכנס לתקפו בסוף שנת 2014, מחייב כל ארגון/גוף המעסיק 100 עובדים ויותר, למנות ממונה תעסוקה, בנוסף על הארגון לדאוג לייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות בארגונו, 2% בשנת 2015 ושנה שלאחר מכן והלאה עד 3% מכלל עובדי הארגון.

החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין הציבה לעצמה למטרה להיות נושאת הדגל בתחום הנגישות בארץ, מקיימת קורס ייעודי להכשרת עורכי דין, המקנה תעודת ”רכז/ת נגישות “ מטעם החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין . 
היקף הקורס - 16 שעות אקדמיות.

ריכוז אקדמי - עו"ד איתן עמרם – ממונה נגישות וקידום זכויות עו"ד ואנשים עם מוגבלות, לשכת עורכי הדין.

לתשומת לבך, קורס רכזי נגישות מהווה החלק הראשון בהשתלמות מלאה ומקיפה בדיני הנגישות. למבקשים להעמיק את ידיעתם בתחום, מומלץ להירשם להשתלמות המלאה. החלק השני של ההשתלמות כולל העמקה בנושאים הנוגעים למערכת המשפט והענישה, חוזי ביטוח, פטורים מביצוע התאמות נגישות מסוימות, ונושא חתך נבחר (כגון נגישות במערכת החינוך, מערכת בריאות, שלטון מקומי, וכיו"ב). חלק זה יכלול סדנאות יישומיות והתנסות מעשית. היקף חלק זה - 24 שעות אקדמיות. למשלימים את התכנית המלאה בת ה-40 שעות תוענק תעודת השתלמות בחקיקת נגישות מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מטעם החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין (מותנה במבחן גמר).

הקורס יועבר על ידי מיטב המרצים בתחום הנגישות בארץ.

לרישום להשתלמות המלאה - לחץ כאן

1. מועדי הקורס – מועדים מדויקים יימסרו בהמשך.

2. המועד הבא: מועדים מדויקים יימסרו בהמשך.

מדיניות ביטול הרשמה לקורסים
ביטול רישום לקורסים (של עד שישה חודשים)
1. עלות ההרשמה לקורס כוללת דמי רישום בסך של 100 ₪.
2. ביטול עד 14 יום לפני תחילת הקורס – החזר מלא של עלות הקורס בניכוי דמי הרישום.
3. ביטול רישום בין 14 יום ועד ליום עבודה לפני תחילת הקורס – החזר של מחצית מעלות הקורס בניכוי דמי    רישום. ימי עבודה ימים א' – ה', שאינם ימי חג או שבתון, בין השעות: 9:00 – 17:00.
4. ביטול רישום מיום תחילת הקורס ואילך – אין החזר.
5. במקרה שהרישום לקורס נעשה במועד הקצר מ- 16 ימים לפני תחילת הקורס.

1. ביטול תוך שני ימי עבודה – החזר מלא של עלות הקורס בניכוי דמי הרישום.
2. ביטול לאחר שני ימי עבודה – לפי האמור בסעיף 2 (החזר של מחצית עלות בניכוי דמי רישום במקרה של ביטול עד יום עבודה לפני תחילת הקורס) או בסעיף 3 (ביטול החל מיום הקורס – אין החזר של עלות הקורס).

  logo ibar

החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בע"מ

© 2019 החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בע"מ
אין לך חשבון עדיין? הרשמו עכשיו!

כניסה לחשבון