אתיקה מקצועית
ניגוד עניינים
שכר טרחה
תרשים ניגוד עניינים
סמכויות בתי משפט
אישורים והיתרים
טעמים מיוחדים
איסורים מותנים

מערכת בתי המשפט
כפיית ציות
מהלך הבוררות
ערעור על פסק בוררות
בדיקת סמכות עניינית
בדיקת סמכות מקומית
העברת מקום שיפוט
תרשים-סמכויות בעניינים אזרחיים
סמכות עניינית-חתך השוואתי
מותבים-כללי אצבע
החלטות ביניים בהליך המינהלי
תפקידי רשמים בפרק מערכת בתי המשפט
מערכת בתי המשפט-מועדים

סדר הדין האזרחי
ההליך האזרחי - מבט מלמעלה
הסעדים הנתבעים
התיישנות עילה אזרחית בגין עבירות מין או התעללות
החלטה במעמד צד אחד לעומת תיקון טעות
תצהיר בהליך העיקרי ובהליך הביניים
סדרי הדין בהליך האזרחי-חתך השוואתי
השוואה בין סוגי הערובה בסעדים הזמניים
סוגי החלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור
?מה בין פסק דין לבין החלטה אחרת
מותבים בערעור-כללי אצבע
שיקול הדעת במתן רשות ערעור
פגרות
השגה על החלטת רשם-סדר בדיקה
טעמים מיוחדים שיירשמו
סדר הדין האזרחי-מועדים

הוצאה לפועל
הליכי הוצאה לפועל - מבט מלמעלה
מסלול המזונות בהוצאה לפועל
ערעורים בהוצאה לפועל
מה בין טענת פרעתי להתנגדות?
הליכים פוגעניים כנגד החייב
הוצאה לפועל-מועדים

סדר הדין הפלילי (לא כולל דיני מעצרים)
סגירת תיק בהסגר
תיקון כתב אישום וחזרה מכתב אישום
מה בין התלייה לבין עיכוב?
עיון בחומר הראיות
ערעור על החלטות ביניים-חתך השוואתי
סדר חקירת עדים
תרשים זרימה-שפיטה בהיעדר נאשם
סדר הדין הפלילי-מועדים

דיני ראיות
כשרות עדים
עדות יחידה ותוספות ראייתיות
מה בין פסק דין לבין תביעה נגררת?
אמרת חוץ של עד (10א)
אמרת חוץ של נאשם
אמרות חוץ-מבט על
עדות קטין בהליך הפלילי
פסילת ראיה בשל דרך השגתה

דיני מעצרים
תקופות מעצר-חתך השוואתי
ערעורים בהליך הפלילי
חיפושים במעצרים
סמכות מקומית ועניינית

מיסוי מקרקעין
מפת מיסוי מקרקעין-מכירת זכות במקרקעין

פטור במכירה בידי מוסד ציבורי
פטור במכירת דירת מגורים מזכה
פטור במכירת דירה שנתקבלה בירושה

דיני קניין
פעולות רישום
הרוב בבית המשותף
בעלי התפקידים במרשם והליכי ערעור

דיני תאגידים
עיון במסמכי החברה
שעבודים
עילות לפירוק חברה בידי בית המשפט

הרצאות נוספות
דיני עבודה - מותבים וערעורים
הליכים בענייני משפחה
ערעורי משפחה ועבודה
פירוק לעומת פשיטת רגל
תוצאות אי התייצבות
סדרי הדין - חתך השוואתי
סמכויות מקבילות בין ערכאות
סמכויות מקבילות בין הליכים


 

 

 
הסיפור שלנו
פתרונות טכנולוגיים
הכשרה מקצועית
ספרות מקצועית
המתמחה
חנות
שירות ותמיכה
  logo ibar

החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בע"מ

© 2020 החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בע"מ
אין לך חשבון עדיין? הרשמו עכשיו!

כניסה לחשבון