הרשמה למאגר עורכי הדין העוסקים בתחום הנגישות

accessibility
499 ₪

+

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות הנגישות לשירות), התשע"ג-2013 קובעות כי שירות ציבורי או מידע על אודות שירות ציבורי המפורסם לכלל הציבור (או לחלק בלתי מסוים ממנו) לרבות באמצעות אתרי אינטרנט, נדרש להיות נגיש לאנשים עם מוגבלות.

חוק שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלויות קובע כי הפרת הוראות הנגישות מהווה עוולה אזרחית, ובית המשפט רשאי לפסוק בגינה פיצויים בסך של עד 50,000 ש”ח, אף בלא הוכחת נזק.

כל אלה מניחים לפתחם של אנשי מקצוע מהתחום המשפטי הזדמנויות להשפיע על איכות החיים של אנשים עם מוגבלות ועל השבתם המוצלחת לחיק החברה.

אין לך חשבון עדיין? הרשמו עכשיו!

כניסה לחשבון