שלב 1 – מילוי פרטי התלמיד/ה

*שדה חובה

יש למלא את הפרטים בטופס באופן מדוייק.

האם להוסיף בדיקת מטלות ניסוח - 390 ש"ח
מיקום מועדף לקורס הליווי
מיקום מועדף לקורס המכינה (למעוניינים במסלול 360 או השלם בלבד)
האם ניגשת לבחינה בעבר?
מועד הבחינה

הודעת הבהרה

יש למלא את הפרטים במלואם ולבצע את התשלום עבור המסלול הנבחר לאחר מילוי הפרטים.
מילוי טופס זה ללא ביצוע תשלום, אינו מהווה רישום למסלול.

pdfפקודת האגודות השיתופיות

pdfחוק איסור לשון הרע

pdfחוק אכיפת פסקי-חוץ

pdfחוק הגנת הפרטיות

pdfחוק ההתיישנות

pdfחוק החברות

pdfפקודת החברות

pdfחוק החוזים

pdfחוק החוזים האחידים

pdfחוק טיפול בחולי נפש 

pdfחוק הירושה 

pdfחוק המכר (מכר טובין בין-לאומי)

pdfחוק יסוד: הכנסת

pdfחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

pdfחוק לשכת עורכי הדין

pdfכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית)

pdfכללי לשכת עורכי הדין (ייצוג בעסקאות בדירות)

pdfפקודת המבחן [נוסח חדש]

pdfחוק המכר

pdfחוק המכר (דירות)

pdfחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות)

pdfחוק יסוד: הממשלה

pdf חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)

pdfחוק המקרקעין

pdfתקנות המקרקעין (ניהול ורישום)

pdfחוק המשכון

pdf חוק הנאמנות

pdfפקודת הנזיקין

pdfחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה)

pdfחוק נכסי נפקדים

 pdfחוק יסוד: נשיא המדינה

pdfחוק עוולות מסחריות

pdfפקודת השותפויות [נוסח חדש]

pdfחוק העונשין

pdfחוק העמותות

pdfחוק הערבות

pdfחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

pdfפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש]

pdfחוק השומרים

pdfחוק המתנה וחוק הריבית

pdfפקודת השטרות

pdfחוק השכירות והשאילה

pdfחוק יסוד: השפיטה

pdfחוק תובענות ייצוגיות

pdfאשכול אתיקה מקצועית
כללי לשכת עורכי הדין (דירקטורים בחברה ציבורית)
כללי לשכת עורכי הדין (דירקטורים בחברה ציבורית)
כללי לשכת עורכי הדין (חברי גופים נבחרים או ממונים)
כללי לשכת עורכי הדין (ייצוג בעיסקאות בדירות)
כללי לשכת עורכי הדין (עיסוק אחר)
כללי לשכת עורכי הדין (פרסומת)
כללי לשכת עורכי הדין (שמירת חומר ארכיוני במשרדי עורכי-דין)

pdfאשכול חוזים וחיובים
    חוק המחאת חיובים;
    חוק המחאת חיובים;
    חוק המחאת חיובים;חוק השליחות;חוק עשיית עושר ולא במשפט

pdfאשכול קניין ומיסוי מקרקעין
     תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה);
     תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה)(פטור ממס רכישה למוסד ציבורי); 
     תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה);
     תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה)(פטור ממס רכישה למוסד ציבורי); 
     תקנות מס שבח מקרקעין (פטור ממס בהעברת מניות מחברת חוץ לבעלי מניותיה)תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה); 
     תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה)(פטור ממס רכישה למוסד ציבורי);
     תקנות מס שבח מקרקעין (פטור ממס בהעברת מניות מחברת חוץ לבעלי מניותיה)

pdfאשכול חוקי יסוד
חוק–יסוד: כבוד האדם וחירות 
חוק–יסוד: כבוד האדם וחירותו
חוק–יסוד: חופש העיסוק

pdfאשכול חוקי יסוד 
חוק–יסוד: הצבא 
חוק–יסוד: ירושלים בירת ישראל
חוק–יסוד: מבקר המדינה
חוק–יסוד: מקרקעי ישראל
חוק–יסוד: משאל עם
חוק–יסוד: משק המדינה

 

 

 

 

דיני ראיות

מיקום

האם פעיל?

כשרות עדים

ספר 6, פסקה 50

פעיל

עדות יחידה ותוספות ראייתיות

ספר 6, פסקה 110

פעיל

מה בין פסק דין פלילי לבין תביעה נגררת?

ספר 6, פסקה 415

פעיל

כשרות עדים-הרצאה חוזרת

ספר המפתח, תרשים מס' 6-005

פעיל

תוספות ראייתיות-הרצאה חוזרת

ספר המפתח, תרשים מס' 6-010

פעיל

אמרת חוץ של עד (10א)

ספר המפתח, תרשים מס' 6-015

פעיל

אמרת חוץ של נאשם

ספר המפתח, תרשים מס' 6-015

פעיל

אמרות חוץ-מבט על

ספר המפתח, תרשים מס' 6-020

פעיל

עדות קטין בהליך הפלילי

ספר המפתח, תרשים מס' 6-025

פעיל

פסילת ראיה בשל דרך השגתה

ספר 6 - פסקה 310

פעיל

סדר הדין הפלילי (לדיני מעצרים ראו בנפרד)

מיקום

האם פעיל?

סגירת תיק בהסדר

ספר 5, פסקה 37

פעיל

תיקון כתב אישום וחזרה מכתב אישום

ספר 5, פסקה 70

פעיל

מה בין התלייה לבין עיכוב?

ספר 5, פסקאות 75, 80

פעיל

עיון בחומר הראיות

ספר 5, פסקה 120

פעיל

התיישנות בהליך האזרחי ובהליך הפלילי

ספר 5, פסקה 230

פעיל

ערעור על החלטות ביניים-חתך השוואתי

ספר המפתח – חתכים השוואתיים 20-070 

פעיל

סדר חקירת עדים

ספר 5, פסקה 295-285

פעיל

תרשים זרימה-שפיטה בהיעדר נאשם

ספר המפתח, תרשים מס' 5-005

פעיל

סדר הדין הפלילי-מועדים

ספר המפתח, טבלה מס' 50-085

פעיל

הוצאה לפועל

מיקום

האם פעיל?

הליכי ההוצאה לפועל - מבט מלמעלה

ספר 4, פסקה 30

פעיל

מסלול המזונות בהוצאה לפועל

ספר 4, פסקה 422

פעיל

מה בין טענת פרעתי לבין התנגדות?

ספר 4, פסקה 470

פעיל

פרעתי לעומת התנגדות-הרצאה חוזרת

ספר המפתח, תרשים מס' 4-040

פעיל

הליכים פוגעניים כנגד החייב

ספר המפתח, טבלה מס' 4-055

פעיל

הוצאה לפועל-מועדים

ספר המפתח, טבלה מס' 50-055

פעיל

סדר הדין האזרחי

מיקום

האם פעיל?

ההליך האזרחי - מבט מלמעלה

ספר 3, עמ' 11

פעיל

הסעדים הנתבעים

ספר 3, פסקה 140

פעיל

התיישנות עילה אזרחית בגין עבירות מין או התעללות

ספר 3, פסקה 230

פעיל

החלטה במעמד צד אחד לעומת תיקון טעות

ספר 3, פסקה 445

פעיל

תצהיר בהליך העיקרי ובהליך הביניים

ספר 3, פסקה 640

פעיל

סדרי הדין בהליך האזרחי-חתך השוואתי

ספר 3, פסקה 645

פעיל

השוואה בין סוגי הערובה בסעדים הזמניים

ספר 3, פסקה 690

פעיל

סוגי ההחלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור

ספר 3, פסקה 820

פעיל

מה בין פסק דין לבין החלטה אחרת?

ספר 3, פסקה 825

פעיל

מותבים בערעור-כללי אצבע

ספר 3, פסקה 838

פעיל

שיקול הדעת במתן רשות ערעור

ספר 3, פסקה 815

פעיל

פגרות

ספר 3, פסקה 930

פעיל

השגה על החלטת רשם-סדר בדיקה

ספר המפתח, טבלה מס' 3-005

פעיל

טעמים מיוחדים שיירשמו

ספר המפתח, טבלה מס' 3-065

פעיל

סדר הדין האזרחי-מועדים

ספר המפתח, טבלה מס' 50-015

פעיל

מערכת בתי המשפט

מיקום

האם פעיל?

כפיית ציות

ספר 2, פסקה 165

פעיל

ההליכים בעולם המינהלי

ספר 2, פסקה 260

פעיל

ערעור על פסק בוררות

ספר 2, פסקה 490

פעיל

בדיקת סמכות עניינית

ספר 2 , פסקה 530

פעיל

בדיקת סמכות מקומית

ספר 2, פסקה 595

פעיל

העברת מקום שיפוט

ספר 2, פסקה 625

פעיל

בדיקת סמכות עניינית- הרצאה חוזרת

ספר המפתח, תרשים מס' 2-005

פעיל

בדיקת סמכות מקומית- הרצאה חוזרת

ספר המפתח, תרשים מס' 2-005

פעיל

תרשים-סמכויות בעניינים אזרחיים

ספר המפתח, תרשים מס' 2-010

פעיל

העולם המינהלי

ספר המפתח, טבלה מס' 2-015

פעיל

סמכות עניינית-חתך השוואתי

ספר המפתח, טבלה מס' 2-020

פעיל

מותבים-כללי אצבע

ספר המפתח, טבלה מס' 2-025

פעיל

החלטות ביניים בהליך המינהלי

ספר המפתח, טבלה מס' 2-030

פעיל 

תפקידי רשמים בפרק מערכת בתי המשפט

ספר המפתח, טבלה מס' 2-085

פעיל

ערעורים על בית משפט לעניינים מינהליים ספר המפתח, טבלה מס' 2-030 פעיל

מערכת בתי המשפט-מועדים

ספר המפתח, טבלה מס' 50-010

פעיל

  logo ibar

החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בע"מ

© 2019 החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בע"מ
אין לך חשבון עדיין? הרשמו עכשיו!

כניסה לחשבון