מסלול זה מבוסס על תובנות שעלו לנוכח בחינות ההסמכה האחרונות ונועד לתת מענה לכל חלקי הבחינה: הדין הדיוני והמהותי, ניסוח משפטי וניתוח טקסטים בשאלות מורכבות. המסלול כולל השתתפות בקורס המכינה המתקיים לפני תחילת הלימוד; קורס הליווי המתקיים לאורך תקופת הלימוד; סדנת תגבור בניסוח משפטי לרבות בדיקת מטלות ניסוח; ערכת הספרים וגישה למערכות הלימוד הממוחשבות, כמפורט להלן:

 • קורס המכינה (טרום תחילת הלימוד) – 8 מפגשים, בני 3 שעות כל אחד, הנערכים פעמיים בשבוע בחודשיים האחרונים לתקופת ההתמחות (ינואר-פברואר במועדי קיץ או יולי-אוגוסט במועדי חורף). קורס המכינה מתמקד בכל חלקי הבחינה ונועד בעיקרו להקניית המיומנויות הנדרשות להצלחה בבחינת ההסמכה. במסגרת הקורס התלמידים ייחשפו לתכנים שנועדו לפתח מיומנות לפתרון שאלות רב-ברירה, לרבות שאלות אמת, והכנה לקראת תקופת הלימוד עצמה. כמו כן, הקורס נועד להקל על ההתמודדות עם חומר הלימוד בתקופת הלימוד לבחינה, מוריד לחץ מנטלי ומונע בזבוז זמן יקר ועבודה לא נכונה במהלך תקופת הלימוד עם ספרי הלימוד. הקורס ייערך בבאר שבע, חיפה, ירושלים, נתניה, ראשון לציון ותל אביב.
 • קורס הליווי (במהלך תקופת הלימוד) – 11 מפגשי לימוד, בני 3.5-3 שעות כל אחד, הנערכים בין פעם לפעמיים בשבוע במקביל ללימוד העצמי בבית (מרץ-מאי במועדי קיץ או ספטמבר-נובמבר במועדי חורף). בקורס הליווי יושם דגש על יישום החומר, לאחר שנלמד בבית בהתאם לתוכנית הלימודים. לאור היקפי חומר הלימוד ואופי השאלות בבחינה, קורס הליווי יתמקד בלימוד טכניקות וכלים להטמעת החומר, במתן כלים לזכירת סוגיות מורכבות ובהתמודדות עם שאלות רב-ברירה. בנוסף, התלמידים בקורס יתרגלו שאלות נוספות על אלו שבספרים. הקורס ייערך בבאר שבע, הרצליה, חיפה, ירושלים, נתניה, ראשון לציון, רמת גן ותל אביב.
 • ערכת הספרים וגישה למערכות הלימוד הממוחשבות – כלל ספרי הלימוד לבחינת ההסמכה ובפרט ספרי לימוד בדין הדיוני והמהותי, ספרי חקיקה וספרים בניסוח משפטי; גישה מלאה למערכת הלמידה והתחקור הממוחשבת – "הסימולטור", אשר מלווה את התלמידים לאורך תקופת הלימוד. כמו כן, התלמידים במסלול זה זכאים למענה מקצועי בתקופת הלימוד העצמי.
 • סדנת תגבור בניסוח משפטי – מונה 3 מפגשים במתכונת מצומצמת ומיועד לתלמידים אשר זקוקים לחיזוק בתחום הניסוח המשפטי אשר נחשב לחלק חשוב בבחינה. במסגרת המפגשים יתמודדו התלמידים עם סוגיות שונות העולות לנוכח משימות הניסוח שהופיעו בבחינות האחרונות ותילמדנה טכניקות להתמודדות עם מטלות כתיבה מורכבות. כמו כן, הסדנה מתאימה גם לתלמידים המעוניינים לשפר את יכולת הניסוח המשפטי. הסדנה תיערך בתל אביב.
 • בדיקת מטלות ניסוח משפטי – המשתתפים במסלול °360 זכאים להגיש לבדיקה 3 מטלות ניסוח משפטי מבין כלל מטלות הניסוח שאותן יש לבצע במהלך תקופת הלימוד לבחינה. המטלות תיבדקנה על ידי עורך-דין מטעם צוות המתמחה ויינתן עליהן ציון.

הבחירה במסלול °360 תאפשר לך ללמוד בהליך הדרגתי ומתון יותר תוך ביצוע מספר רב של חזרות ותרגולים אשר יסייעו לך להבין ולזכור טוב יותר את חומר הלימוד.

על מנת להבטיח את מקומך במסלול ועל מנת לעבור בהצלחה ובראש שקט את הבחינה אנו מזמינים אותך להירשם למסלול °360! 

 

המתמחה - מומחים בהכנה לבחינות הלשכה!

* הלו"ז הסופי של הקורסים יתואם בכפוף לתאריך הבחינה, שיפורסם על ידי לשכת עורכי הדין.

לראשונה - מסלול הכולל עו"ד מלווה

 מסלול זה זמין לרכישה בהזמנה טלפונית בלבד: 

מסלול זה מבוסס על תובנות שעלו לנוכח בחינות ההסמכה האחרונות ונועד לתת מענה לכל חלקי הבחינה: הדין הדיוני והמהותי, ניסוח משפטי וניתוח טקסטים בשאלות מורכבות. המסלול כולל השתתפות בקורס המכינה המתקיים לפני תחילת הלימוד; קורס הליווי המתקיים לאורך תקופת הלימוד; סדנת תגבור בניסוח משפטי לרבות בדיקת מטלות ניסוח; ערכת הספרים וגישה למערכות הלימוד הממוחשבות, כמפורט להלן:

 • קורס המכינה (טרום תחילת הלימוד) – 8 מפגשים, בני 3 שעות כל אחד, הנערכים פעמיים בשבוע בחודשיים האחרונים לתקופת ההתמחות (ינואר-פברואר במועדי קיץ או יולי-אוגוסט במועדי חורף). קורס המכינה מתמקד בכל חלקי הבחינה ונועד בעיקרו להקניית המיומנויות הנדרשות להצלחה בבחינת ההסמכה. במסגרת הקורס התלמידים ייחשפו לתכנים שנועדו לפתח מיומנות לפתרון שאלות רב-ברירה, לרבות שאלות אמת, והכנה לקראת תקופת הלימוד עצמה. כמו כן, הקורס נועד להקל על ההתמודדות עם חומר הלימוד בתקופת הלימוד לבחינה, מוריד לחץ מנטלי ומונע בזבוז זמן יקר ועבודה לא נכונה במהלך תקופת הלימוד עם ספרי הלימוד. הקורס ייערך בבאר שבע, חיפה, ירושלים, נתניה, ראשון לציון ותל אביב.
 • קורס הליווי (במהלך תקופת הלימוד) – 11 מפגשי לימוד, בני 3.5-3 שעות כל אחד, הנערכים בין פעם לפעמיים בשבוע במקביל ללימוד העצמי בבית (מרץ-מאי במועדי קיץ או ספטמבר-נובמבר במועדי חורף). בקורס הליווי יושם דגש על יישום החומר, לאחר שנלמד בבית בהתאם לתוכנית הלימודים. לאור היקפי חומר הלימוד ואופי השאלות בבחינה, קורס הליווי יתמקד בלימוד טכניקות וכלים להטמעת החומר, במתן כלים לזכירת סוגיות מורכבות ובהתמודדות עם שאלות רב-ברירה. בנוסף, התלמידים בקורס יתרגלו שאלות נוספות על אלו שבספרים. הקורס ייערך בבאר שבע, הרצליה, חיפה, ירושלים, נתניה, ראשון לציון, רמת גן ותל אביב.
 • ערכת הספרים וגישה למערכות הלימוד הממוחשבות – כלל ספרי הלימוד לבחינת ההסמכה ובפרט ספרי לימוד בדין הדיוני והמהותי, ספרי חקיקה וספרים בניסוח משפטי; גישה מלאה למערכת הלמידה והתחקור הממוחשבת – "הסימולטור", אשר מלווה את התלמידים לאורך תקופת הלימוד. כמו כן, התלמידים במסלול זה זכאים למענה מקצועי בתקופת הלימוד העצמי.
 • סדנת תגבור בניסוח משפטי – מונה 3 מפגשים במתכונת מצומצמת ומיועד לתלמידים אשר זקוקים לחיזוק בתחום הניסוח המשפטי אשר נחשב לחלק חשוב בבחינה. במסגרת המפגשים יתמודדו התלמידים עם סוגיות שונות העולות לנוכח משימות הניסוח שהופיעו בבחינות האחרונות ותילמדנה טכניקות להתמודדות עם מטלות כתיבה מורכבות. כמו כן, הסדנה מתאימה גם לתלמידים המעוניינים לשפר את יכולת הניסוח המשפטי. הסדנה תיערך בתל אביב.
 • בדיקת מטלות ניסוח משפטי – המשתתפים במסלול °360 זכאים להגיש לבדיקה 3 מטלות ניסוח משפטי מבין כלל מטלות הניסוח שאותן יש לבצע במהלך תקופת הלימוד לבחינה. המטלות תיבדקנה על ידי עורך-דין מטעם צוות המתמחה ויינתן עליהן ציון.

הבחירה במסלול °360 תאפשר לך ללמוד בהליך הדרגתי ומתון יותר תוך ביצוע מספר רב של חזרות ותרגולים אשר יסייעו לך להבין ולזכור טוב יותר את חומר הלימוד. 

המתמחה - מומחים בהכנה לבחינות הלשכה!

* הלו"ז הסופי של הקורסים יתואם בכפוף לתאריך הבחינה, שיפורסם על ידי לשכת עורכי הדין.

 

   המסלול  השלם   המסלול האחראי והמקיף ביותר שקיים בשוק ההכנה לבחינה הלשכה!
    מסלול    הליווי    הקורס המשלים את תקופת הלימוד העצמי והמאפשר הטמעה טובה יותר של חומר הלימוד - להצלחה בבחינת הלשכה!
ערכת הבסיס סל המוצרים העשיר והאיכותי ביותר, הכולל את ערכת ספרי הלימוד המלאה של המתמחה, אתר האינטרנט "המתמחה ברשת", מפגשי המתמחה ושירותים מקוונים נוספים!
 מסלולים מיוחדים מסלולי לימוד המותאמים באופן מיטבי לצרכיך האישיים!

 

 

מסלול ייעודי לנבחנים שלא יתאפשר להם לעמוד בלוחות הזמנים של תכניות הלימוד שמחולקות במפגשי הפתיחה בשל אילוצי זמן חריגים כגון: עבודה בהיקף של חצי משרה ומעלה לאורך תקופת הלימוד לבחינה, וכל אילוץ שבגינו הנבחן עתיד לצבור פיגור בתכנית הלימוד של למעלה מ- 7 ימים.

המסלול כולל:

 • ליווי טלפוני צמוד ע"י עו"ד - עו"ד שמלווה טלפונית את הנבחן עם הרישום למסלול ועד  למעבר הבחינה שבעל פה. עוה"ד המלווה עובר על תוצאות הנבחן לאחר כל הזנה של תרגול במערכת הממוחשבת, מאתר כשלים יישומיים של הנבחן אם ישנם, מציב יעדים למקבץ התרגול הבא ומפקח באופן צמוד על קצב הלימוד של הנבחן.
 • התאמה אישית של תכנית הלימוד - המסלול כולל התאמה אישית של תכנית הלימוד  לאורך תקופת הלימוד. התאמת התכנית נעשית תוך שקלול רמת ההספק של הנבחן ורמת השליטה שלו בחומר.

מסלול זה הוא תוסף לקורס הליווי וכרוך בעלות של 800 ש"ח.

מתעניינים במסלול אילוצי הזמן?      

השאירו פרטים ונשוב אליכם/ן בהקדם.

מסלול אילוצי זמן

האם זהו מבחן חוזר שלך?

 

צוות המתמחה מציע מגוון מסלולים מיוחדים המותאמים לצרכי הלימוד האישיים של כל נבחן/ת.

מסלולי אימון אישי

מסלולי האימון האישי מתאימים במיוחד לבעלי צרכים מיוחדים כגון: מגבלות זמן (בעלי משפחות, עובדים במשרה מלאה וכד'), חרדת בחינות, לקויות למידה, בעיות קשב וריכוז ועוד.
מסלולי האימון האישי נלמדים באופן פרטני או בקבוצות לימוד קטנות של עד 4 תלמידים ומועברים ע"י עורכי דין מנוסים לפי שיטת לימוד ייחודית. המסלולים מותאמים לפי הצרכים האישיים של כל נבחן ונבחן ומותנים באבחון. ככלל, מסלולי האימון האישי מתחילים, כ-4 חודשים לפני מועד הבחינה. במסגרת המסלול עורך דין מלווה את הנבחן מתחילת המסלול ועד ליום הבחינה ומפקח על התקדמותו והישגיו הלימודיים. האימון האישי משלב לימוד של חומר מקצועי בשימת דגש על הקניית מיומנויות למידה הרלוונטיות לבחינת ההסמכה, ושיטות שונות שפותחו על ידי צוות המתמחה להטמעת חומר הלימוד. כמו כן,  נלמדות ומוטמעות טכניקות ליישום החומר בפתרון השאלות. האימון האישי מועבר על ידי עורך דין מקצועי בעל ניסיון רב בתחום ההדרכה ובשיטות הנלמדות בפרט. 

** מסלולי האימון האישי כוללים את כל חומרי הלימוד הנדרשים וליווי צמוד של עורך דין לאורך כל הדרך.

להרשמה למסלולי אימון אישי - צרו עימנו קשר.

המתמחה - צעד אחד לפני כולם!

 

 

המסלול מיועד למתמחים המעוניינים בהשתתפות במפגשים במקביל לתקופת הלימוד העצמי, ללא לימוד מכין בתקופת ההתמחות. המסלול כולל השתתפות בקורס הליווי וכן את ערכת הספרים וגישה למערכות הלימוד הממוחשבות, כמפורט להלן:

 • קורס הליווי (במהלך תקופת הלימוד) – 11 מפגשי לימוד, בני 3.5-3 שעות כל אחד, הנערכים בין פעם לפעמיים בשבוע במקביל ללימוד העצמי בבית (מרץ-מאי במועדי קיץ או ספטמבר-נובמבר במועדי חורף). בקורס הליווי יושם דגש על יישום החומר, לאחר שנלמד בבית בהתאם לתוכנית הלימודים. לאור היקפי חומר הלימוד ואופי השאלות בבחינה, קורס הליווי יתמקד בלימוד טכניקות וכלים להטמעת החומר, במתן כלים לזכירת סוגיות מורכבות ובהתמודדות עם שאלות רב-ברירה. בנוסף, התלמידים בקורס יתרגלו שאלות נוספות על אלו שבספרים. הקורס ייערך בבאר שבע, הרצליה, חיפה, ירושלים, נתניה, ראשון לציון, רמת גן ותל אביב.
 • ערכת הספרים וגישה למערכות הלימוד הממוחשבות – כלל ספרי הלימוד לבחינת ההסמכה ובפרט ספרי לימוד בדין הדיוני והמהותי, ספרי חקיקה וספרים בניסוח משפטי; גישה מלאה למערכת הלמידה והתחקור הממוחשבת – "הסימולטור", אשר מלווה את התלמידים לאורך תקופת הלימוד. כמו כן, התלמידים במסלול זה זכאים למענה מקצועי בתקופת הלימוד העצמי.

על מנת להבטיח את מקומך במסלול ועל מנת לעבור בהצלחה ובראש שקט את הבחינה אנו מזמינים אותך להירשם למסלול הליווי! 

 

המתמחה - מומחים בהכנה לבחינות הלשכה!

* הלו"ז הסופי של הקורסים יתואם בכפוף לתאריך הבחינה, שיפורסם על ידי לשכת עורכי הדין.

המסלול מיועד למתמחים המעוניינים לאמוד ולהכיר את אתגרי הבחינה, ליצור היכרות עם סוגיות הליבה החשובות ועם שיטת הקריאה החוקרת, כבר בחודשיים שלפני תום תקופת ההתמחות. המסלול מורכב משני קורסים: קורס המכינה וקורס הליווי וכן את ערכת הספרים וגישה למערכות הלימוד הממוחשבות, כמפורט להלן:

 • קורס המכינה (טרום תחילת הלימוד) – 8 מפגשים, בני 3 שעות כל אחד, הנערכים פעמיים בשבוע בחודשיים האחרונים לתקופת ההתמחות (ינואר-פברואר במועדי קיץ או יולי-אוגוסט במועדי חורף). קורס המכינה מתמקד בכל חלקי הבחינה ונועד בעיקרו להקניית המיומנויות הנדרשות להצלחה בבחינת ההסמכה. במסגרת הקורס התלמידים יחשפו לתכנים שנועדו לפתח מיומנות לפתרון שאלות רב-ברירה, לרבות שאלות אמת, והכנה לקראת תקופת הלימוד עצמה. כמו כן, הקורס נועד להקל על ההתמודדות עם חומר הלימוד בתקופת הלימוד לבחינה, מוריד לחץ מנטלי ומונע בזבוז זמן יקר ועבודה לא נכונה במהלך תקופת הלימוד עם ספרי הלימוד. הקורס ייערך בבאר שבע, חיפה, ירושלים, נתניה, ראשון לציון ותל אביב.
 • קורס הליווי (במהלך תקופת הלימוד) – 11 מפגשי לימוד, בני 3.5-3 שעות כל אחד, הנערכים בין פעם לפעמיים בשבוע במקביל ללימוד העצמי בבית (מרץ-מאי במועדי קיץ או ספטמבר-נובמבר במועדי חורף). בקורס הליווי יושם דגש על יישום החומר, לאחר שנלמד בבית בהתאם לתוכנית הלימודים. לאור היקפי חומר הלימוד ואופי השאלות בבחינה, קורס הליווי יתמקד בלימוד טכניקות וכלים להטמעת החומר, במתן כלים לזכירת סוגיות מורכבות ובהתמודדות עם שאלות רב-ברירה. בנוסף, התלמידים בקורס יתרגלו שאלות נוספות על אלו שבספרים. הקורס ייערך בבאר שבע, הרצליה, חיפה, ירושלים, נתניה, ראשון לציון, רמת גן ותל אביב
 • ערכת הספרים וגישה למערכות הלימוד הממוחשבות – כלל ספרי הלימוד לבחינת ההסמכה ובפרט ספרי לימוד בדין הדיוני והמהותי, ספרי חקיקה וספרים בניסוח משפטי; גישה מלאה למערכת הלמידה והתחקור הממוחשבת – "הסימולטור", אשר מלווה את התלמידים לאורך תקופת הלימוד. כמו כן, התלמידים במסלול זה זכאים למענה מקצועי בתקופת הלימוד העצמי.

הבחירה במסלול השלם תאפשר לך ללמוד בהליך הדרגתי ומתון יותר תוך ביצוע מספר רב של חזרות ותרגולים אשר יסייעו לך להבין ולזכור טוב יותר את חומר הלימוד.

על מנת להבטיח את מקומך במסלול ועל מנת לעבור בהצלחה ובראש שקט את הבחינה אנו מזמינים אותך להירשם למסלול השלם! 

 

המתמחה - מומחים בהכנה לבחינות הלשכה!

* הלו"ז הסופי של הקורסים יתואם בכפוף לתאריך הבחינה, שיפורסם על ידי לשכת עורכי הדין.

הסיפור שלנו
פתרונות טכנולוגיים
הכשרה מקצועית
ספרות מקצועית
המתמחה
חנות
שירות ותמיכה
  logo ibar

החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בע"מ

© 2020 החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בע"מ
אין לך חשבון עדיין? הרשמו עכשיו!

כניסה לחשבון